De 17 verdensmål

DE 17 VERDENSMÅL

Verdensmålene for bæredygtig udvikling gennem innovation og entreprenørskab

VidensBy Sønderborg har udviklet undervisningsmaterialer til en læringsuge om medborgerskab og bæredygtighed, hvor der arbejdes med de 17 verdensmål gennem innovation og entreprenørskab, med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.

Materialet er udviklet til folkeskolerne i Sønderborg Kommune og består af 3 forløb; et til indskolingen, et til mellemtrinnet og et til udskolingen. Der er taget udgangspunkt i Verdensmålene for bæredygtig udvikling generelt.

Vi har lavet en Introduktionsvideo til læringsugen og en sang Nu vil jeg række ud som kan bruges i forbindelse med arbejdet med undervisningsmaterialet.

Formålet med læringsugen og materialet ”Aktive Verdensmedborgere”, er at forberede eleverne på at leve og agere i en global verden. Den skal gøre eleverne i stand til at reflektere over lokale og globale problemstillinger, så de udvikler kompetencer til at forstå og involvere sig i lokale og globale anliggender. (Kilde: Oxfam.dk)

Folkeskolereformens tværgående tema om innovation og entreprenørskab sætter fokus på bæredygtighed og er derfor relevant i relation til arbejdet med verdensmålene.

God fornøjelse!

 

 

 

 

 

 

 

Folkene bag

Om VidensByen

Folkene bag

Om os

Vil du vide mere

Kontakt

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2790 4539

> Skriv til os