Om os

 

Maj Britt Andreasen. Leder af VidensBy Sønderborg.
Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk og tysk. Derudover har jeg en diplomuddannelse i ledelse og en uddannelse i procesledelse. Jeg har arbejdet mange år i folkeskolen som lærer og afdelingsleder med pædagogisk udvikling, projekt- og procesledelse.

Pia Feldsted. Koordinator for House of Health.
Pia er uddannet folkeskolelærer, og har arbejdet 13 år med undervisning og læring, både i folkeskolen og på efterskoler.  Pia har en idrætsfaglig uddannelse og har erfaring med idræt, bevægelse og sundhed på mange forskellige planer.

Oliver Jon Christensen. Koordinator for House of Citizenship.
Oliver har arbejdet som folkeskolelærer siden 2001 og undervist i musik, idræt samt matematik. Oliver har ligeledes været ansat på Sønderborg Musikskole, hvor han har undervist i samspil og rytmisk solosang.

Birgitte Bjørn Petersen. Projektleder i House of Science
Efter 10 år i Folkeskolens udskoling, uddannet i fagene fysik/kemi, dansk, samfundsfag og professionsbachelor i histiorie, samt diplommoduler i ledelse, trådte Brigitte i 2014 ind som projektleder for det privat, offentlige partnerskab House of Science, der fra abc til PhD har fokus på børn og unge i Sønderborg Kommune. Fra dagtilbud til ungdomsuddannelser arbejdes der med klima, innovation og bæredygtighed, og for en øget interesse blandt børn og unge for naturvidenskab i en almentdannende retning. Siden 2010 desuden pædagogisk konsulent I UNESCO-science-skolenetværket Baltic Sea Project.

Michael Stender. Medarbejder i House of Science
Michael er uddannet lærer med linjefagene biologi, fysik, billedkunst og dansk. Michael har mange års erfaring som lærer i folkeskolen.

Elisabeth Tang. Medarbejder i House of ScienceElisabeth er koordinator for matematikvejlederne.

Malene Samsø Nielsen. Koordinator for House of Citizenship.
Malene har en baggrund som lærer og cand. theol. og har bl.a. fungeret som præst i Folkekirken og undervist i dansk, engelsk og kristendomskundskab.

Jesper Mørk Mønsted. Faglig vejleder i House of Citizenship.
Jesper er uddannet lærer med linjefag i samfundsfag og matematik. Jesper har derudover læst historie samt pædagogik og uddannelsesstudier på Roskilde Universitet. Jesper har primært undervist i historie, samfundsfag, matematik og idræt.

Marie Fink. Koordinator for Global House.
Marie er uddannet markedsøkonom og folkeskolelærer med linjefag i dansk og engelsk. Marie er uddannet Sprogpilot, som er en efteruddannelse i at undervise i de skandinaviske sprog og nordisk kultur. Derudover er hun uddannet E-twinning moderator.

Charlotte Dunn. Faglig vejleder og lærer i Global House.
Charlotte uddannet folkeskolelærer med linjefagene engelsk, kristendom og idræt. Charlotte har mere end 15 års erfaring som folkeskolelærer på forskellige folkeskoler og en efterskole.

Kerstin Lehmann. Faglig vejleder og lærer i Global House.
Kerstin er uddannet lærer med linjefagene tysk, musik og billedkunst. Kerstins opgaver er bl.a. udvikling af undervisningsmaterialer, formidling af didaktiske og pædagogiske indhold og vejledning af lærerne i folkeskolen. 

 

Folkene bag

Om VidensByen

Folkene bag

Om os

Vil du vide mere

Kontakt

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2790 4539

> Skriv til os