+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Talentudvikling

Børn og unge skal stimuleres hele opvæksten så de styrker deres kreative færdigheder

VidensBy Sønderborg er et kompetence- og ressourcecenter for de kommunale dagtilbud og folkeskolerne i Sønderborg Kommune.

Sammen med ledelser og det pædagogiske personale kvalificerer og udvikler vi vores dagtilbud og folkeskoler, så børn og elever oplever at de bliver mødt der hvor de er og udvikler sig til deres fulde potentiale. 

Maj Britt Andreasen, leder af VidensBy Sønderborg

Inspirationsdag 2023

VidensBy Sønderborg er i fuld gang med at sammensætte et meningsgivende og inspirerende program for Inspirationsdagen tirsdag d.27. juni. I år sætter vi spot på teknologiforståelse samt anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning. Inspirationsdagen vil byde på workshops/ oplæg fra kl. 9.00 med mulighed for at besøge vores temamesse inden I inviteres til at deltage i anden og indholdsrige workshopsrunde.

I den første runde vil alle udbudte workshops handle om forskellige teknologier og i anden runde bliver de udbudte workshops mere fagspecifikke og inspirerer til anvendelsesorienteret og praksisnær læring.

Vi åbner op for tilmeldinger i april, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen. Vi glæder os undsigeligt meget til en inspirerende dag i selskab med jer.

Akkreditering

VidensBy Sønderborg har søgt om at Børn, Uddannelse og Sundheds forvaltningen er blevet akkrediteret. Det betyder at vi arbejder med kompetenceudvikling via job shadowing aktiviteter. Det betyder at pædagogisk personale på folkeskolerne, i dagtilbud samt konsulenter i forvaltningen, har mulighed for at rejse ud i EU, for at blive klogere på pædagogisk praksis, styrke vores udsyn og interkulturelle kompetencer.

Mere end 20 institutioner har sendt medarbejdere afsted, flere sender afsted igen og flere instiutioner melder sig til.

Vil du vide mere, så kontakt gerne Marie Fink på mafn@sonderborg.dk eller Jesper Mønsted på jemn@sonderborg.dk