+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Læseplaner

gældende i  Sønderborg Kommune

Talentudvikling

Børn og unge skal stimuleres hele opvæksten så de styrker deres kreative færdigheder

VidensBy Sønderborg er et kompetence- og ressourcecenter for de kommunale dagtilbud og folkeskolerne i Sønderborg Kommune.

Sammen med ledelser og det pædagogiske personale kvalificerer og udvikler vi vores dagtilbud og folkeskoler, så børn og elever oplever at de bliver mødt der hvor de er og udvikler sig til deres fulde potentiale.

Maj Britt Andreasen, leder af VidensBy Sønderborg

Akkreditering

VidensBy Sønderborg har søgt om at Børn, Uddannelse og Sundheds forvaltningen er blevet akkrediteret. Det betyder at vi arbejder med kompetenceudvikling via job shadowing aktiviteter. Det betyder at pædagogisk personale på folkeskolerne, i dagtilbud samt konsulenter i forvaltningen, har mulighed for at rejse ud i EU, for at blive klogere på pædagogisk praksis, styrke vores udsyn og interkulturelle kompetencer.

Mere end 20 institutioner har sendt medarbejdere afsted, flere sender afsted igen og flere instiutioner melder sig til.

Vil du vide mere, så kontakt gerne Marie Fink på mafn@sonderborg.dk eller Jesper Mønsted på jemn@sonderborg.dk