∴ We go Science

House of Science

House of Science

Hvem står bag House of Science?

I 2009 gik Sønderborg Kommune, den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe og erhvervsinitiativet ProjectZero sammen og dannede grundlaget for House of Science. Senere er Sønderborg Forsyning og de fem Ungdomsuddannelser; Sønderborg Statsskole, Alssundgymnasiet, Det Blå Gymnasium, EUC Syd og VUC Syd trådt ind i partnerskabet, og der samarbejdes desuden med Syddansk Universitet.

House of Science er et selvstændigt partnerskab, hvor medlemmerne sidder som ligeværdige parter i partnerskabsbestyrelsen. Den daglige ledelse er forankret i Sønderborg Kommune, afd. for Børn og Uddannelse og står i samarbejde med partnerskabsbestyrelsen for den driftsmæssige del af House of Science. Til partnerskabet er knyttet en række undervisere, der hver med deres særlige kompetencer bidrager til visionen for House of Science. På partnerskabets uddannelsesinstitutioner og skoler er der desuden en række matematik- og naturfagsvejledere og lærere, der tilsammen udgør et stærkt netværk.

Visionen for netværkets arbejde frem mod 2020 er:

Med House of Science projektet vil vi skabe et stærkt samarbejde mellem områdets læringsmiljøer. Fra ABC til PhD vil vi motivere, inspirere og begejstre med den nyeste viden om klima, innovation og bæredygtighed baseret på en unik, praksisnær og lokalt forankret tilgang.

Vi vil kontinuerligt udvikle spændende science-faglige projekter og læringsforløb for børn og unge – og vi vil inddrage lokale virksomheder, så vi i fællesskab kan synliggøre naturvidenskabens almene betydning for vores samfund.

Således vil vi fremme nysgerrighed og undren i dagtilbuddene, den tværfaglige forståelse i skolen, inspirere til den faglige fordybelse i ungdomsuddannelserne og samtidig ændre områdets tænkning. Det skal være attraktivt og dragende for alle at deltage i House of Science projektet.

På den måde vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at intet barn forlader vores lærings- og uddannelsessystem uden selv at have oplevet, at science-fag ikke bare er interessante, men ualmindeligt vigtige for vores fælles fremtid.

Det er vores ypperste mål, at alle vore børn og unge får en grundlæggende viden og ikke mindst opnår handlekompetence og lyst til at deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt samfund – det starter i Sønderborg.

Link til download af filer
Den engelske version
På Sønderborg Kommunes hjemmeside – http://sonderborgkommune.dk/borger/house-science

Kontakt
Projektleder i House of Science
Mariam Maddy Tizar Hansson
miha@sonderborg.dk

Partnerskabets bestyrelse:

 

Sønderborg Kommune
www.sonderborg.dk 

 

Børn og uddannelsesdirektør
Carsten Lund
calu@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
www.sonderborg.dk
Børn og Skolechef
Erling Andresen
eans@sonderborg.dk

Universe
www.universe.dk

 

Adm. direktør
Torben Kylling Petersen
tkp@universe.dk

ProjectZero
www.projectzero.dk

 

Adm. direktør
Peter Rathje
Peter.rathje@projectzero.dk

Alssundgymnasiet
www.ags.dk

 

Rektor
Jeppe Kragelund
je@ags.dk

Det Blå Gymnasium
www.blaagym.dk

 

Rektor
Dorthe Milling Stjernholm
dms@bcsyd.dk

EUC Syd
www.eucsyd.dk

 

Rektor
Peter Frost Brodersen
pebr@eucsyd.dk

SDU Mads Clausen Instituttet

 

 

 

Institutleder
Professor Horst-Günther Rubahn
Rubahn@mci.sdu.dk
Sønderborg Statsskole
www.statsskolen.dk
Rektor
Ole Kamp Hansen
oh@statsskolen.dk
Det Tekniske Fakultet, SDU Special konsulent
Lise Kanstrup
lise@tek.sdu.dk

House of Science 

 

 

 

 

Leder
Julie Juel Andersen (barsel)
juan@sonderborg.dk

Projektleder
Mariam Maddy Tizar Hansson
miha@sonderborg.dk

 

sdg sønderborg

FN´s Verdensmål