+45 27905753 mban@sonderborg.dk

6 trædesten til praksisnær- og anvendelsesorienteret undervisning

Trædesten fra VidensBy Sønderborg

Dette er et nyt tiltag, som vi vil afprøve de næste tre år. Trædestenene er planlagt i et tæt samarbejde mellem VidensBy Sønderborg og eksterne læringsmiljøer i Sønderborg Kommune.
Alle seks forløb er både anvendelsesorienterede og praksisnære.
Formålet med de seks trædesten er at give eleverne mulighed for at opleve skolens fag i praksis. Undervisningen i de eksterne læringsmiljøer kan være med til at anskueliggøre, hvordan skolens fag har en konkret relevans og sammenhæng med omverdenen. Eleverne møder også andre undervisere i de seks trædesten, de møder andre faglige tilgange og dermed nye perspektiver på fagene. Alle seks forløb tager højde for, at eleverne lærer på forskellige måder.

Indskolingen

Auf Spurensuche mit den Tierdetektiven

Klassetrin: 1.-2. klasse

Læs mere her:

Fag: Tysk, bevægelse
Periode: November

Varighed: 75 minutter

VidensBy Sønderborg tilbyder undervisningsforløb om spor, tysk og bevægelse i samarbejde med Sønderborg bibliotekerne og Deutsche Bücherei Sonderburg.

VidensBy Sønderborg inviterer i november 23 til et besøg på biblioteket med din klasse.
I vil få en kort introduktion til biblioteket af en lokal bibliotekar. Herefter vil der være historiefortælling på tysk og vi afslutter besøget med en fælles bevægelsesaktivitet der knytter an til det oplevede, hvor vi går på ’Spurensuche’.

Læs mere om trædestenen her

Der er plads til en klasse ad gangen – først til mølle-princip. Se datoerne her:

 

Dato Tid Sted
Tirsdag d. 31.10. kl. 9.30 – 11.00 Multikulturhuset – både det danske og tyske bibliotek
Onsdag d. 01.11. kl. 9.30 – 10.45 Gråsten bibliotek
Torsdag d. 02.11. kl. 9.30 – 10.45 Hørup Bibliotek
Tirsdag d. 07.11. Kl. 9.30 – 10.45 Nordborg bibliotek
Onsdag d. 08.11. Kl. 9.30 – 10.45 Vester Sottrup bibliotek
Torsdag d. 09.11. Kl. 9.30 – 10.45 Broager bibliotek
Tirsdag d. 21.11. Kl. 9.30 – 10.45 Augustenborg bibliotek
Tirsdag d. 05.12. Kl. 9.30 – 11.00 Multikulturhuset – både det danske og tyske bibliotek

Tilmelding: Kerstin Lehmann, kele@sonderborg.dk

Mellemtrinnet

Billedkunst flytter grænser

Klassetrin: 4.-6. klasse

 

Læs mere her:

Fag: Billedkunst, Tysk
Periode: Feb-april

Billedkunstens Dag markeres med ”Billedkunst flytter grænser” på Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Med dette undervisningstilbud introduceres eleverne for samtidskunst i et dansk-tysk kulturmøde og vil under forløbet være med til at markere den årlige tilbagevendende
begivenhed ”Billedkunstens Dag”, der sætter fokus på billedkunstfaget. Formålet med forløbet er at inspirere eleverne til at tænke anderledes og udfordre deres opfattelse af kunst og samfund og derigennem opdage nye idéer, perspektiver og muligheder.
Der lægges op til et tværfagligt forløb, hvor eleverne får mulighed for at udtrykke sig med kreative og sproglige færdigheder i en tværkulturel kontekst. Eleverne vil under forløbet møde elever fra udvalgte tyske skoler samt professionelle kunstnere og kunstformidlere.

Læs mere om trædestenen her.

Tilmelding: Suzanne jagd, sujd@sonderborg.dk

Udskolingen

Politiker for en dag

Klassetrin: 8. klasse

Læs mere her:

Fag: Samfundsfag
Periode: Efterår / Forår

Politiker for en dag er VidensBy Sønderborgs nyudviklede politiske rollespil i Byrådssalen for elever på 8. årgang. Formålet med rollespillet er at give eleverne en forståelse af de politiske beslutningsprocesser i et demokrati.
Klassen skal inden besøget have arbejdet med de politiske ideologier. De vil blive inddelt i fiktive politiske partier, der dækker hele den politiske skala. I løbet af rollespillet skal de tage stilling til forskellige lovforslag og debattere dem i Byrådssalen.

De vil undervejs modtage informationer fra eksperter, interesseorganisationer, pressen etc.
Som afslutning på rollespillet skal der stemmes om de forskellige lovforslag i salen. Det bliver kort sagt en samfundsfaglig dag i demokratiets tegn.

Tilmelding: Jesper Mørk Mønsted, jemn@sonderborg.dk

Indskolingen

Ressourcer og bæredygtighed

Klassetrin: 1.-3. klasse

Læs mere her:

Fag: N/T
Periode: Hele året

SONFOR (Sønderborg Forsyning) tilbyder undervisningsforløb med deres formidler om vandforsyning og affaldshåndtering.

VidensBy Sønderborg opfordrer til, at du i skoleåret 23/24 planlægger med at brugemindst et af undervisningstilbuddene fra SONFOR om ”Drikkevand” og “Affald” og “Affaldshåndtering” i din klasse.

Læs mere om trædestenen her

Mere information:
Lene Paulsen
+ 45 6040 5369
formidling@sonfor.dk

Tilmeld din klasse her (tilmelding sker løbende):
LINK til SONFOR

Mellemtrinnet

International uge 24

Klassetrin: 4.-6. klasse

Læs mere her:

VidensBy vil i samarbejde med Biblioteket Sønderborg understøtte Sønderborg kommunes internationale læseplan, hvor det er obligatorisk, at eleverne på mellemtrinet deltager i en international uge.

Med udgangspunkt i Læseraketten vil Biblioteket Sønderborg lave en udstilling, hvor eleverne kan komme kommer tættere på det pågældende land.

Til LæseRaketten udvikler Hele Verden i Skole et omfattende tværfagligt materialer, som giver eleverne viden og indblik i livet som ung i det pågældende land. I 2024 handler LæseRaketten om Kenya, hvor det primære fokus er på kvalitetsuddannelse, men også fødevaresikkerhed og rent vand.

Som en afslutning på forløbet vil eleverne kunne deltage i Den globale aktionsuge, hvis formål er at sætte fokus på især verdensmål nr. 4 kvalitetsuddannelse, og hvor der også kan laves en indsamling til det pågældende land.

Læs mere om trædestenen her.

Tilmelding: Charlotte Duun, chdu@sonderborg.dk

Udskolingen

LIFE MOBIL LAB
Klassetrin: 7.-10. klasse

 

Læs mere her:

Fag: Fysik/kemi, biologi, geografi samt matematik.
Periode: Hele året

Alle LIFE Forløb er kompetencebaserede naturfaglige undervisningsforløb, der understøtter FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. De er udviklet i samarbejde med anerkendte danske firmaer eller universiteter.

• 7. kl.: Enzymjagten
• 8. kl.: Plastmissionen
• 8.-9. kl.: WeGrow
• 9.-10. kl.: Turbovækst

Book ovenstående LIFE forløb – og udvid dit undervisningsforløb med et Mobil Lab besøg på din skole. Book besøget i god tid, når du bestiller LIFE forløbet.
Under besøget i det rullende laboratorie, vil en LIFE formidler give dit afsluttede LIFE forløb et extra fagligt lag.
I alle LIFE forløb modtager du LIFE KIT udstyrskasser. Kasserne indeholder alt det du behøver for at gennemføre undervisningen knyttet til MY LIFE portalen.

Anvendelsesorienteret. Praksisnær. Stilladseret. Praktisk. Moderne.

Læs mere om trædestenen her

Book LIFE forløb og Mobil Lab besøg på life.dk/undervisningsforlob