FORMÅL Forebyggelse af børn og unges rygestart Antallet af børn og unge, der påbegynder rygning i skolealderen er atter stigende. […]

Formål: Målet er at få viden og praksisindblik i en faglig problemstilling, som udvikler din undervisning, med afsæt i en […]

Formål VidensBy Sønderborg samarbejder med Augustiana, da det giver vores børn og elever en mulighed for at møde samtidskunsten på […]

FORMÅL På dette kursus sætter vi fokus på digital billedbehandling, som et led i at opøve elevernes kompetencer i at […]

FORMÅL At sætte fokus på faget Billedkunst på tværs af alle fag og på alle trin At give alle elever […]