FORMÅL Evnen til at kunne lave en præsentation er et krav til den mundtlig prøve, dette oplæg vil give indblik […]

Formål: At få sparring, viden og en didaktiskrefleksion over en fagdidaktisk problemstilling i undervisningen. Dette er en måde at understøtte […]

FORMÅL Målet med dette undervisningsforløb er at gøre eleverne i stand til at deltage i et online med møde med […]