FORMÅL Eleverne: lærer at lave et færdigt produkt ud fra fælles idéer og tanker introduceres for brainstorm og skitsearbejde skal […]

FORMÅL På dette kursus bliver du klædt på til en god opstart i Håndværk & Designfaget. Kurset understøtter kompetenceområderne i […]