FORMÅL Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling […]

Formål Lærerne får her mulighed for, at blive klædt godt på til det videre arbejde med eleverne omkring Kor er […]

FORMÅL Netværket skal fungere som et rum, hvor musiklærerne på folkeskolerne i Sønderborg Kommune kan videndele, inspirere og sparre med […]