FORMÅL Forebyggelse af børn og unges rygestart Antallet af børn og unge, der påbegynder rygning i skolealderen er atter stigende. […]

Sundhed og Trivsel for børn og unge består af driftsenhederne tandplejen og sundhedsplejen. Indsatser under Sundhed og trivsel for børn […]

FORMÅL En temadag for 8. årgang med fokus på færdsel og sikkerhed. Dagen holdes i samarbejde med Brand og redning, […]