Formål: Målet er at få viden og praksisindblik i en faglig problemstilling, som udvikler din undervisning, med afsæt i en […]

Formål Formålet med at møde flere fremmedsprog er at udvikle elevernes sproglige og interkulturelle kompetencer, og i både mundtlig- og […]

Formål Formålet med at møde flere fremmedsprog er at udvikle elevernes sproglige og interkulturelle kompetencer, og i både mundtlig- og […]

Formål: Et fagligt indspark til inspiration eller et fagligt oplæg til videre refleksion og udvikling af undervisningen. Indhold: Indhold, længde […]

Formål Formålet med eftermiddagen er at blive opdateret på bekendtgørelser og formalia omkring folkeskolens afgangsprøver i de obligatoriske fag og […]