PROGRAMMET På dette gratis lærerkursus for tysk- og musiklærere præsenteres to spritnye undervisningsmaterialer der bygger på seks nykomponerede sange, der […]

Formål: VidensBy Sønderborg initierer og afholder netværksmøder for alle interesserede lærere i tidlig tysk på folkeskolerne i Sønderborg kommune. Formålet […]

FORMÅL Formålet med dette forløb er at arbejde med mundtlighed i tyskundervisningen og forhåbentlig få eleverne til at sige noget […]

FORMÅL Ideen med dette tilbud er at få afprøvet de nye materialer der udvikles i forbindelse med A.P. Møller projektet […]

FORMÅL I forbindelse med A.P. Møller projektet i tidlig tysk, afholdes den anden årlige inspirationsdag for alle interesserede tysklærere i […]