Aktionslæringsforløb

Formål:

Målet er at få viden og praksisindblik i en faglig problemstilling, som udvikler din undervisning, med afsæt i en faglig problemstilling. Det er en metode, som i kraft af processen fremmer refleksion over egen praksis og skaber et rum for fælles didaktiske drøftelser.

Indhold:

Udarbejdelse af længere undervisningsforløb hvor forskellige tiltag vil blive iværksat i forhold til en faglig problemstilling i en eller flere klasser i samarbejde med en faglig vejleder i VidensBy Sønderborg og dig som lærer eller i dit lærerteam.

Aktionslæringsforløb vil indeholde:

  • afklaringsmøde til formulering af faglig problemstilling
  • observation af den faglige problemstilling i flere klasser / af teamsmøder
  • dernæst udarbejdelse af tiltag i forhold til den faglige problemstilling
  • gennemførelse af tiltag med observation og efterfølgende kortere evaluering
  • evaluerings-samtale
  • Faglig vejleder udarbejder en kortere skriftlig redegørelse for forløbet, som kan anvendes i fremtidigt arbejde.

Underviser:

Faglig vejleder i VidensBy Sønderborg

Placering:

På egen skole

Spørgsmål:

Kontakt da gerne Charlotte Duun på mail chdu@sonderborg.dk eller 2790 0120

Fag:

Tværfagligt