Behersk digital billedbehandling (valgfag)

FORMÅL

På dette kursus sætter vi fokus på digital billedbehandling, som et led i at opøve elevernes kompetencer i at udtrykke sig æstetisk og innovativt. Eleverne møder digital billedbehandling mange gange dagligt og bearbejder også de teamtikker i både dansk og samfundsfag, hvor eleverne skærper deres bevidsthed om hvornår de bliver manipuleret og til hvad. Ved at kunne beherske digital billedbehandling selv, øges elevernes forståelse af, hvad netop det greb kan.

Formålet er at give billedkunstlærerne redskaber og inspiration til at tilrettelægge et undervisningsforløb med fokus på digital billedbehandling.

INDHOLD

Kurset understøtter kompetencemålene i billedkunstfaget og giver dig færdigheder til at understøtte de digitale fremstillingsteknikker. På kurset vil der være fokus på, hvordan færdighederne du opnår, kan anvendes på valgfagsholdene, altså de ældste elever. Teknikkerne vi vil præsentere kan anvendes i alle aldersgrupper, men forvent at skulle justere i metoder alt efter den aldersgruppe du ønsker at afprøve forløbet med.

OBS. Medbring egen PC til kurset.

UNDERVISERE

Følger senere

PLACERING

VidensBy Sønderborgs lokaler

Jyllandsgade 36

Kl. 14.30-17

D. 20.01.22

SPØRGSMÅL?

Kontakt Suzanne Jagd på telefon 24918133 eller mail: sujd@sonderborg.dk

Fag:

Billedkunst valgfag