Behersk digital billedbehandling (valgfag)

FORMÅL

På dette kursus sætter vi fokus på digital billedbehandling, som et led i at opøve elevernes kompetencer i at udtrykke sig æstetisk og innovativt. Eleverne møder digital billedbehandling mange gange dagligt og bearbejder også de teamtikker i både dansk og samfundsfag, hvor eleverne skærper deres bevidsthed om hvornår de bliver manipuleret og til hvad. Ved at kunne beherske digital billedbehandling selv, øges elevernes forståelse af, hvad netop det greb kan.

Formålet er at give dig, som billedkunstlærer, redskaber og inspiration til at tilrettelægge et undervisningsforløb med fokus på digital billedbehandling. Kurset klæder dig på, til at køre forløbet: Tour de France -Billedkunstvalgfag

INDHOLD

Kurset understøtter kompetencemålene i billedkunstfaget og giver dig færdigheder til at understøtte de digitale fremstillings teknikker. På kurset vil der være fokus på, hvordan færdighederne du opnår, kan anvendes på valgfags holdene, altså de ældste elever. Teknikkerne vi vil præsentere kan anvendes i alle aldersgrupper, men forvent at skulle justere i metoder alt efter den aldersgruppe du ønsker at afprøve forløbet med.

OBS. Medbring egen PC til kurset.

Kurset afholdes af Peter Leth der i de senere år har haft et tæt samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum.

Du vil derfor både komme omkring nogle eksempler på, hvordan vi kan bruge digitale greb til at mime kunstnere, fx Heerup og Richard Mortensen, men vi vil også kigge nærmere på nogle af de originale værker og ideer som Esbjerg Kunstmuseum har udviklet sammen med kunstnere som fx Christian Skeel, Sofie Bird Møller og Troels Aagaard, fordi dette projekt giver eleverne helt unikke muligheder for at arbejde frit med deres originale værker. 

Derudover kommer kurset omkring det at udtrykke sig visuelt som et ekko af en holdning eller et indtryk, og hvordan vi udtrykker os bevidst med få enkle greb i den digitale billedbehandling.  

Hver deltager får et katalog med hjem med ideer, vejledninger og eksempler.

Derudover vil der i den efterfølgende uge være en spørgetime, hvor det er muligt at mødes igen for at drøfte de ting, du evt. måtte have reflekteret over siden kurset. 

Til dagen vil Peter Leth blandt andet tage afsæt i billedredigeringsværktøjet Photopea men også kaste blik på andre frie værktøjer. Derudover kigger vi selvfølgelig på de åbne ressourcer, der ligger på nettet, som kan styrke din undervisning. 

Læs mere på www.pluk.dk/art 

UNDERVISER

Peter Leth

PLACERING

VidensBy Sønderborgs lokaler

Jyllandsgade 36

Kl. 14.30-17

D. 20.01.22

SPØRGSMÅL?

Kontakt Suzanne Jagd på telefon 24918133 eller mail: sujd@sonderborg.dk

Fag:

Billedkunst valgfag