Billedkunstens Dag d.16. marts 2022

BILLEDKUNSTENS DAG 2022

Vær med til at fejre Billedkunstens Dag onsdag den 16. marts med ’udstilling af ’dimsebilleder’

Billedkunstens Dag er en årligt tilbagevendende landsdækkende begivenhed, der sætter fokus på børn, unge og billedkunst i det offentlige rum. Det foregår denne gang onsdag den 16. marts. I Sønderborg fejrer VidensBy Sønderborg og Augustiana Kunstpark & Kunsthal dagen med en tematisk udstilling i Det Røde Palæ, Augustenborg.

HVAD

Vi har valgt at tage udgangspunkt i idéen ”Byg et billede med dimser” hentet i inspirationskataloget, som Danmarks Billedkunstlærere og Kompetence-

center for børn, unge og billedkunst hvert år udgiver. Opgaven er nærmere beskrevet på de følgende sider, men helt kort er ”Byg et billede med dimser” en opgave, hvor udtryksformen er assemblage – en slags tredimensionel udgave af collage. Eleverne komponerer skulpturelle, reliefagtige billeder ved at placere en masse fundne ’dimser’ i en flot komposition på et underlag (pap eller træ) og til sidst spraymales værkerne, så de visuelt hænger sammen til en helhed.

HVORFOR

Med opgaven arbejder eleverne med temaer, som genbrug, affaldssortering, ressourceforbrug og bæredygtighed i et samfund med materiel overflod. De bliver medskabere af et samlet værk, der sætter fokus på hverdagens mange små dimser, der dagligt sorteres til affald. De bliver samtidig også medskabere af en udstilling, som sættes op i professionelle rammer og bidrager til at synliggøre billedkunstfaget uden for skolens rammer.

HVORDAN

I kan bidrage til den fælles udstilling ved at hver elev/barn skaber sit eget billede (max. A4 størrelse) eller med et større fællesbillede, som eleverne har lavet sammen. Da vi gerne vil vide, hvor mange dimsebilleder, som vi kan forvente, er der tilmelding af klasser senest 1. marts. Bidrag til udstillingen skal afleveres efter nærmere aftale, og deadline er mandag den 14. marts.

HVORNÅR

Onsdag den 16. marts er der Åbent Hus kl. 10-16, hvor alle er velkomne til at se resultatet af elevernes arbejde, når vi ferniserer udstillingen. Udstillingen kan opleves i Det Røde Palæ til 3. april i Augustianas åbningstid, som er tirsdag-søndag kl. 12-16. Der er gratis adgang.
OBS: For skoler kan der arrangeres besøg uden for åbningstiden.

For tilmelding, spørgsmål og yderligere information kontakt venligst Hanne Lundgren Nielsen
Kunstkonsulent, Augustiana Kunstpark & Kunsthal, hnnl@sonderborg.dk / 21 62 44 52

Fag:

Billedkunst