Charismatic Speech Analysis

FORMÅL

Evnen til at kunne lave en præsentation er et krav til den mundtlig prøve, dette oplæg vil give indblik i hvordan stemmebrug er en vigtig del af præsentationen. Præsentation har et særskilt færdigheds- og videns mål under mundtlig kommunikation; ” Eleven har viden om teknikker til at give sammenhængende fremstillinger” i FFM.

Indhold:

Eleverne vil høre og set demonstreret, hvordan en forsker arbejder med at målinger på stemmebrug for at finde frem til, hvordan andre personer reager på personens stemmebrug. Derud over vil elever høre om, hvordan denne viden bliver brugt til at forbedre de studerendes pitch på SDU.

I forbindelse med oplægget vil der også være en rundvisning på SDU.

Underviser:

Oliver Niebuhr er forsker og underviser på SDU med fokus på kommunikation og tale.

Placering:

Oplægget vil blive afholdt på SDU i januar. Dato og tidspunkt vil blive meldt i nyhedsbrev november 2021.

Det vil være 3 oplæg med deltagelse af 2 klasser ad gangen. De vil blive afholdt på samme dag.

Spørgsmål:

For nærmere information kontakt: Charlotte M. Duun

chdu@sonderborg.dk eller 2790 0120

Fag: