Europæisk Sprogdag

Formål

Formålet med at møde flere fremmedsprog er at udvikle elevernes sproglige og interkulturelle kompetencer, og i både mundtlig- og skriftligt kompetenceområde er der færdigheds- og vidensmål omkring sprogligt fokus og strategier.

Ved at lave aktiviteter i flersprogethedsdidaktik sættes der fokus på elevernes sproglige opmærksomhed og de bliver givet mulighed for at omsætte tillærte sprogstrategier i et autentisk møde.

Indhold

Besøget vil være af en times varighed, hvor gæstelærerne præsentere sit modersmål og fortælle lidt om landet.

Så vil der være lidt sprogtræning med hej, goddag, jeg hedder, farvel osv.. Der vil også blive lavet forskellige andre sprogaktiviteter såsom en børnesang, fortælling.

Underviser

VidensBy Sønderborg vil kontakte nogen af de mange, som har et andet modersmål end dansk her i Sønderborg Kommune og invitere dem til at lave et oplæg, en leg og/ eller øvelser med jeres elever.

Placering

På egen skole i uge 38, d. 20-24 september.

Spørgsmål

Kontakt da gerne Charlotte Duun på mail chdu@sonderborg.dk eller 2790 0120

Fag:

Internationalisering