Faglige workshop / oplæg i fagudvalg

Formål:

Et fagligt indspark til inspiration eller et fagligt oplæg til videre refleksion og udvikling af undervisningen.

Indhold:

Indhold, længde og metode aftales direkte med dig. Det kan være et konkret ønske som fx brug af VR-briller eller noget mere overordnet som fx udfoldelse af den internationale læseplan, undervisningsdifferentiering eller bevægelse i undervisningen. Udfyld formularen nederst på denne side og så tager VidensBy Sønderborg direkte kontakt for at aftale nærmere.

Underviser:

Den fagspecialist i VidensBy Sønderborg, som arbejder ind det område du/ I ønsker der sættes fokus på

Placering:

På egen skole

Fag: