Folkeskolens afgangsprøver FP9

Formål

Formålet med eftermiddagen er at blive opdateret på bekendtgørelser og formalia omkring folkeskolens afgangsprøver i de obligatoriske fag og udtræksfagene.

INDHOLD

Alle oplæg vil indeholde oplysninger om det nyeste i bekendtgørelsen inden for de enkelte fag. Prøveforløbet vil blive gennemgået trin for trin, og der vil blive lagt vægt på, hvad I skal være opmærksomme på op til prøven i forhold til deadlines og krav.

Det er på denne eftermiddag, at der er mulighed for at få besvaret diverse spørgsmål om prøven og prøveforløbet.

Der bliver sat tid af til relevant erfaringsudveksling. Eftermiddagen er relevant både for dem, der skal afholde prøve for første gang, og dem der har gjort det flere gange.

UNDERVISERE

VidensBy Sønderborg

PLACERING

24. marts 2022 kl. 14.30-17.00

SPØRGSMÅL:

Kontakt da gerne Jesper Mønsted på jemn@sonderborg.dk / 20 37 2460

Fag:

Tværfagligt