Netværksmøder for lærere i tidlig tysk

Formål:


VidensBy Sønderborg initierer og afholder netværksmøder for alle interesserede lærere i tidlig tysk på folkeskolerne i Sønderborg kommune. Formålet med møderne er at inspirere hinanden og på vi videndeler omkring gode undervisningsmaterialer, -metoder, nye projekter og anden relevant viden på området.

UNDERVISERE

Tovholder er Kerstin Lehmann, men alle er velkomne til at bidrage med deres viden og forslag til indhold

PLACERING

VidensBy Sønderborg, Jyllandsgade 36

Dato + tidspunkt:

I skoleåret 2021/2022 ligger netværksmøderne på følgende datoer:
15.09.21 kl. 9-15 Fælles inspirationsdag for tysklærere i Sønderborg, Tønder og Aabenraa.
                                OBS: Dagen foregår på VUC Syd, Lavgade 30, 6200 Aabenraa

17.11.21 kl. 14.30 – 17

16.03.22 kl. 14.30 – 17


SPØRGSMÅL:


Kontakt gerne Kerstin Lehmann, kele@sonderborg.dk  Mob: 27900129

Fag:

Tysk