Observation & feedback

Formål:

Dette tilbud giver dig mulighed for at få faglig sparring på indhold, metode eller form i din undervisning, det er også en mulighed for at skabe et refleksionsrum og øve vores professionalle læringsfællesskaber på folkeskolerne i Sønderborg Kommune.

Indhold:

Forløbet består af en forventningssamtale, hvor fokuspunktet og tegn på fokuspunktet til vil blive præciseret. Derefter vil der være en eller flere observationer i undervisningen. Antal af observationer aftales med dig. Afslutningsvis vil der være en feedbacksamtale.

Underviser:

Faglig vejleder i VidensBy Sønderborg  

Placering:

På egen skole

Spørgsmål:

Kontakt da gerne Charlotte Duun på mail chdu@sonderborg.dk eller 2790 0120u@sonderborg.dk eller 2790 0120

Fag:

Engelsk