FORMÅL Formålet med debatten er, at eleverne stifter bekendtskab med forskellige politiske partier, og at de får viden om politiske […]

FORMÅL Denne workshop for elever i 0. klasse er udarbejdet i forbindelse med genforeningen til børnehaverne og er et lille […]

FORMÅL I valgfaget Billedkunst vil eleven kunne eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematiseringen ”Protestsange”. INDHOLD Det […]

FORMÅL At klæde dig på, som madkundsskabslærer, til at undervise eleverne i sæsonens råvarer, aflæse et landskab ift. at lede […]

FORMÅL Formålet med dette tilbud er at øge elevernes teknologiforståelse og give dem mulighed for at formidle deres viden gennem […]