Formål In this workshop, the pupils will gain information about the Convention of the Rights of a Child. Australian Human […]

FORMÅL Formålet med besøget er at give eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være udsendt for Danmark. […]

Formål Präsentation, Obst und Chunks mit Stomp, Laufdiktat und deutscher Musik mit etwas Schokolade – yeah! Hvordan På jeres skole […]

Formål Den Europæiske Sprogdag er en dag, der skal fremme lysten til sproglæring ihele Europa. På initiativ fra Europarådet, Strasbourg, […]

Formål: Et fagligt indspark til inspiration eller et fagligt oplæg til videre refleksion og udvikling af undervisningen. Indhold: Indhold, længde […]

Formål: At få sparring, viden og en didaktiskrefleksion over en fagdidaktisk problemstilling i undervisningen. Dette er en måde at understøtte […]