FORMÅL Grafisk facilitering kan bruges til at tydeliggøre komplicerede processer, som eleverne skal igennem eller til at forklare svære ord […]

FORMÅL At spore eleverne ind på temaet “byrum” At eleverne reflekterer over egne oplevelser med byens rum At klæde eleverne […]

FORMÅL I valgfaget Billedkunst vil eleven kunne eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematiseringen ”Protestsange”. INDHOLD Det […]

FORMÅL Eleverne lærer om skulpturer i bred forstand får indblik i træ som materiale for et kunstnerisk udtryk får et […]