FORMÅL Grafisk facilitering kan bruges til at tydeliggøre komplicerede processer, som eleverne skal igennem eller til at forklare svære ord […]

PROGRAMMET På dette gratis lærerkursus for tysk- og musiklærere præsenteres to spritnye undervisningsmaterialer der bygger på seks nykomponerede sange, der […]

FORMÅL Denne workshop henvender sig til historielærere på mellemtrinnet. Formålet med workshoppen er, at man som lærer bliver klædt på […]

FORMÅL Målet med dette undervisningsforløb er at gøre eleverne i stand til at deltage i et online med møde med […]

Formål Formålet med workshoppen er at styrke elevernes kreative og innovative kompetencer. Der lægges ligeledes vægt på samarbejde. INDHOLD Eleverne […]