FORMÅL

Formålet med workshoppen er, at man som lærer bliver klædt på til at arbejde med protestsange som produkt i samfundsfag, historie og dansk.

INDHOLD

Det tværfaglige projekt CULPEER4change har til formål at sprede kendskabet til Verdensmålene 5 og 10 blandt eleverne i Sønderborg Kommune og skabe kulturmøder, der fremmer elevernes interkulturelle kompetencer.

På workshoppen giver Karina Willumsen inspiration til, hvordan man kan få sine elever til at skrive tekster til protestsange.

Der bliver udarbejdet et materiale til inspiration til undervisningen. I samfundsfag lægger materialet op til, at man arbejder med relevante problemstillinger i forhold til de to verdensmål, VM 5 Ligestilling mellem kønnene og VM 10 mindre ulighed. Det er i forhold til disse verdensmål, at eleverne skal skrive deres egne sangtekster.

I historie arbejdes der med protestsange historisk set. Der vil være eksempler på politiske sange fra de sidste 100 år, som eleverne skal analysere og fortolke.

I dansk kan materialerne anvendes til at arbejde med fremstilling, hvor eleverne skal kunne argumentere for deres holdninger og udarbejde tekster i forskellige genrer. Der kan også trækkes tråde til folkeviser, som er en del af den obligatoriske litteratur kanon i dansk.

Når man deltager i projektet får man mulighed for online kulturmøder med det Kenyanske kvindeband Pepea Afrik, der gennem deres musik sætter fokus på kvinders udfordringer og rettigheder. Eleverne vil få en virtuel rundtur i deres kvarter i Nairobi, og blive sat i mindre grupper med bandets medlemmer, så de kan komme i dialog med dem. Kulturmøderne placeres efter nærmere aftale i ugerne 35-38.

I forbindelse med projektet bliver der udbudt et forløb til billedkunst valgfag. Her vil eleverne lave fortolkninger af de producerede sangtekster. Det er målet at lave en fælles kommunal udstilling af kunstværker og sangtekster.

UNDERVISERE

Sangskriver og politisk satiriker Karina Willumsen

PLACERING

Mandag den 30. august fra kl. 14.00-17.00, Jyllandsgade 36

SPØRGSMÅL

Jesper Mørk Mønsted, 20372460, jemn@sonderborg.dk

Fag:

Dansk, samfundsfags- og historielærere på 8. årgang.