Tour de France - Billedkunst valgfag 7. klasse

FORMÅL

  • At spore eleverne ind på temaet “byrum”
  • At eleverne reflekterer over egne oplevelser med byens rum
  • At klæde eleverne på til at tage det gode billede
  • At give eleverne viden om digital billedbehandling
  • At opmuntre eleverne til at undersøge og eksperimentere med digitale teknikker

INDHOLD

Sønderborg er målby for tredje etape af Tour de France 2022. Optakten til den store dag males med den gule pensel og mens vi venter på touren, sætter vi fokus på Sønderborg Kommunes byrum i et fotografisk perspektiv. Byrum er der hvor mennesker mødes, der hvor en stor del af vores liv og hverdag udspiller sig. Vores oplevelse og vores glæde ved byrum påvirkes af mange forskellige ting. Vi indfanger de gode spots i kommunen og markerer dem med gult.

Opstart februar 2022 med udstilling i byrummet op mod Tour de France.

Vi anbefaler at du, som lærer, deltager i kurset i billedkunst d. 20.1.22 – ”Behersk digital billedbehandling” – som optakt til forløbet.

OBS. Eleverne skal have adgang til telefon med kamera eller kamera.

Af hensyn til den fælles udstilling, har vi behov for at vide, hvor mange elever der deltager med fotografier:

UNDERVISERE

Du som lærer i valgfaget billedkunst

PLACERING

På egen skole / byrummet

SPØRGSMÅL?

Kontakt Suzanne Jagd på 24918133 eller mail: sujd@sonderborg.dk

Fag:

Billedkunst -valgfag