Dagtilbud

Dagtilbud

De kommunale dagtilbud og VidensBy Sønderborg samarbejder løbende om, at udfolde og konkretisere den styrkede pædagogiske læreplan og anbefalinger i Sønderborg Kommunes Helhedsplan.

VidensBy Sønderborg har bl.a. været tovholder for og sparringspartner for en børnehave, som gerne ville være en profilbørnehave. Personalet var igennem nogle refleksioner og processer, som har ført børnehaven videre i deres omstilling fra ‘normal’ til ‘profil’.

VidensBy Sønderborg er i en proces med otte børnehaver hvor fokus er på den del af læreplanstemaet som sætter fokus på kultur, æstetik og fællesskab. Der er igangsat nogle forskellige prøvehandlinger, hvor børnehaverne har besluttet hvilket fokus de ønsker i deres institution fx. dans som udtryksform, skabelse af musik i dagligdagen (børnene inddrages i at lave musikinstrumenter, som skal stå på deres legeplads) og kunst til at forstå verdenen.

Tidlig kulturstart

VidensBy Sønderborg og UC Syd er på nuværende i gang med at lave en platform, hvor dagtilbud nemt kan danne sig et overblik over, hvilke kulturinstitutioner de kan indgå i konkrete samarbejder med. Platformen er også en database, hvor dagtilbud kan finde kontaktinformationer til kunstnere. Vi linker til platformen her, så snart den er færdig..

Kvalitet i dagtilbud og skoler - en helhedsplan for Børn og Uddannelse

Børn og Uddannelse har gennemført et større kvalitetsarbejde inden for dagtilbud og skole. Kvalitetsarbejdet skal betragtes som en helhedsplan – en helhedsplan med 15 anbefalinger. Anbefalingerne understøtter og komplementerer hinanden, så målet med at skabe unge robuste mennesker, der kan begå sig i samfundet og få succes i egen udvikling – i og uden for arbejdsmarkedet – lykkes.

Film

Filmen her viser resultaterne af de prøvehandlinger, der blev igangsat i forbindelse med et Erasmus+ projekt, hvor 34 pædagoger besøgte dagtilbud i Norden og England.

Planlæg i børnehøjde

VidensBy Sønderborg har udviklet et planlægnings- og refleksionsværktøj til dagtilbud, hvor børneperspektivet sikres i pædagogernes planlægnings- og evalueringsarbejde.

> Hent skabelonerne her

Planlægningsunivers

Refleksionsunivers

Materialer til dagtilbud

Reserver trailer

Motoriktrailer

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver traileren til dit dagtilbud:

Kommunen har fem forskellige trailere med udstyr til idræt og bevægelse. Den ene af de trailere er forbeholdt dagtilbud. Den indeholder redskaber til motorik. I har mulighed for at booke den i en periode af ca. 4 skoleuger.

Indholdet i traileren kan ses her:

Motorik 

PLACERING

Traileren bliver leveret til institutionen på en aftalt plads inden jeres periode starter. Den bliver afhentet igen torsdag i den sidste uge I har den, og det er derfor vigtigt at den er klar til afhentning onsdag eftermiddag. Trailerne er låst med kodelås og koden får I ved henvendelse til Pia Feldsted i VidensBy Sønderborg. Hver institution kan kun booke hver traileren i én periode pr. skoleår.

Bookingen skal ske senest 4 uger inden I skal bruge traileren.

SPØRGSMÅL

Ved spørgsmål til trailerne kan I henvende jer til  vejleder ved VidensBy Sønderborg Pia Feldstedt, pife@sonderborg.dk, 21598077

Submit

Mød og leg med sprog

Europæisksprogdag

Alle kommunale dagtilbud

Få besøg og leg med sprog:

Formål:

Afholdelse af besøg i forbindelse med Europæisk Sprogdag er med til at understøtte en af 6 læreplanstemaer; kommunikation og sprog i Den styrkede pædagogisk læreplan.

Indhold:

Besøget vil være af en times varighed, hvor gæstelærerne præsentere sit modersmål og fortæller lidt om landet hvor sproget tales som modersmål.

Så vil der være lidt sprogtræning med hej, goddag, jeg hedder, farvel osv.. Der vil også blive lavet forskellige andre sprogaktiviteter såsom en børnesang eller fortælling.

Underviser:

VidensBy Sønderborg vil kontakte nogen af de mange, som har et andet modersmål end dansk her i Sønderborg Kommune og invitere dem til at lave et oplæg, en leg og/ eller øvelser med jeres elever.

Hvis det ikke lykkedes, vil det være Charlotte og Kerstin, som kommer ud med henholdsvis engelsk og tysk.

Placering:

På egen institution i uge 38, d. 20-24 september.

Spørgsmål:

For nærmere information kontakt: Charlotte M. Duun chdu@sonderborg.dk / 27900120

Udstyr med programmering

Book Bee og Blue Bot

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Bee-Bot og Blue Bot er selvkørende robotter, som kodes ved at indtaste en bevægelse vha. taster på robotternes top. Eleverne trænes i at udtænke de ønskede bevægemønstre (algoritmer). Det åbner for en hel række af træningsaktiviteter og lege, hvor basale færdigheder som stavning, regning, gloser i fremmedsprog kan trænes. Desuden kan fagviden trænes, når eleverne lærer “robotten” at sorete affald, købe ind, finde steder på et atlas, finde vej i labyrinten og spille ludo.

Undervisningsmaterialet til Bee- og Bluebot:

 • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle kan bruge dem.
 • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
 • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet. Link til vejledning

Kontakt: 

Michael Stender på mobil 27900121 eller mail Mise@Sonderborg.dk for at reservere. Michael giver gerne en introduktion til materialet. 

Inspirationsmateriale

Grubletegninger

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og hent:

Grubletegningerne vækker interesse, skaber diskussioner og stimulerer til at bearbejde hverdagsforståelser.

Hent materialet

På grubletegningerne er nogle børn/unge samlet omkring noget, der undrer dem. De stiller spørgsmål og bruger deres hverdagsforestillinger til at forklare.

Grubletegninger er et godt udgangspunkt for en undersøgelse. Brug tegningen som oplæg og giv ikke svar eller forklaringer. Lad deltagerne undersøge først. Efter undersøgelsen kan deltagerne bedre forklare fænomenet/konceptet. Suppler med en videnskabelig forståelse/forklaring.

Sprogligt ændres hverdagsforståelser til en mere naturvidenskabelig konceptuel forståelse. Hvilket man kan høre i sprogbrugen.

Grubletegninger: 

 • Gør forestillinger og forståelse mere eksplicitte
 • Illustrerer forskellige synsvinkler
 • Stimulerer til argumentation og diskussion
 • Fremmer deltagelse og engagement
 • Hjælper med at formulere egne spørgsmål
 • Kan danne udgangspunkt for elevernes egne undersøgelser
 • Fremmer anvendelse af naturfaglige forklaringer i hverdagssituationer
 • Fremmer sprogudvikling og forståelse
 • Kan anvendes ved opsummering af et emne
Verdens Mål

Låne kasse 1

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om luft, lys/mørke og varme/kulde

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 1

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Verdens Mål

Låne kasse 2

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om genbrug og genanvendelse

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales 

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 2: 

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Verdens Mål

Låne kasse 3

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om haver, fødevarer og smådyr i haven

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 3

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Verdens Mål

Låne kasse 4

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om vands kendetegn og egenskaber

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales 

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 4

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Verdens Mål

Låne kasse 5

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om forbrug og trivsel i julen

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales

  Indhold: 

  I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

  • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
  • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
  • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
  • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
  • Litteratur- og materialelister

  Inspirations- og aktivitetspapirer tema 5

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Workshop

MATEMATISK OPMÆRKSOMHED I DAGTILBUD

Alt pædagogisk personale i de kommunale dagtilbud

Læs mere og bestil workshop:

Hvordan skaber/bevarer vi nysgerrigheden og motivationen for matematikken?

Elisabeth Tang, konsulent i matematik v/ VidensBy Sønderborg kommer gerne ud til jer i forbindelse med et personalemøde eller -arrangement. 

I får ideer til, hvordan I bevidst og struktureret kan integrere mere matematik i børnenes hverdag samt ideer til, hvordan I videreudvikler allerede kendte aktiviteter.

Vi skal bevæge os, se på legeaktiviteter, videndele og tænke kreative tanker ud fra konkrete materialer og bevægelse.

Den teori, der ligger bagved, er, at tidlig matematisk indlæring i børnehaven sker gennem leg, glæde og undring, og at det er de voksne, som skal skabe de rammer, der sikrer tilegnelse af ny vide.

Er I interesseret, så skriv til Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller ring på 27906302 og aftal et tidspunkt.

Nyttige og inspirerende links:

Matematisk opmærksomhed åbner børns verden

E-bog: Forskning og viden om 0-6 årige børns læring af matematik

Slip mængder, vægt og tal løs