+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Sønderborg Fælles Elevråd

Elevinddragelse

Sønderborg Fælles Elevråd giver eleverne en stemme og noget at skulle have sagt. Elevrådet gør det nemmere for eleverne at spare på tværs af skolerne og hjælpe hinanden.”

Mie Kock Sørensen

Formand for Sønderborg Fælles Elevråd

At være formand for Sønderborg Fælles Elevråd er en utroligt vigtig opgave. Man er med til at sikre, at ALLE elever i Sønderborg Kommune har en stemme. Man skal kunne sætte sig ud over sit eget og sin egen skoles perspektiv og arbejde for et samlet stærkere skolevæsen i kommunen. Som formand er man med til at udarbejde dagsordner og har medansvar for mødeledelsen sammen med forvaltningens kontaktperson.

Sønderborg Fælles Elevråd

Sønderborg Fælles Elevråd består af formanden og næstformanden fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune.

Formålet med Sønderborg Fælles Elevråd er

  • at varetage elevernes interesser
  • at fremme elevernes medindflydelse
  • at styrke elevrådenes samarbejde mellem Sønderborg Kommunes folkeskoler
  • at samarbejde med andre grupper om projekter af fælles interesse
  • at fungere som rådgivere og vejledere for de lokale elevråd

Rådet samles til møder fire gange om året for at diskutere skole og undervisning. Det giver skolerne mulighed for at inspirere og rådgive hinanden. Mellem møderne informeres og inddrages de lokale elevråd på skolerne, så der bliver en sammenhæng mellem de to råd.

På årets første møde vælges en formand og en næstformand, ligesom rådet har to pladser i Sønderborg Ungdomsråd, der også besættes.

Vil du vide mere om Sønderborg Fælles Elevråd så kontakt:

Jesper Mørk Mønsted, 20372460, jemn@sonderborg.dk

Aktivitetskalender

 

Forhandlinger om Demokratimillionen:

Tirsdag den 12. marts
kl. 9.00-14.00 i Byrådssalen

Kom gerne 15 minutter før tid, da vi starter kl.9.00

Sønderborg Fælles Elevråd

Sønderborg Kommune er elevvenlig kommune. Det betyder, at vi samarbejder tæt med Danske Skoleelever om at skabe en bedre skoledag med mere indflydelse til eleverne. Et af tiltagende er oprettelsen af Sønderborg Fælles Elevråd. Her sidder formanden og næstformanden fra kommunens 17 folkeskoler og diskuterer, hvordan vi skaber den bedste folkeskole.

Vi har endvidere en tradition for, at Sønderborg Fælles Elevråd forhandler og fordeler en Demokratimillion hvert år.

Demokratimillionen

Hvert år stiller Byrådet i Sønderborg Kommune en million kroner til rådighed for Sønderborg Fælles Elevråd også kaldet Demokratimillionen.

Sønderborg Fælles Elevråd mødes i Byrådssalen og forhandler sig frem til en fordeling af pengene mellem de 17 folkeskoler. Her lærer eleverne betydningen af aktivt at involvere sig i de demokratiske processer der er kendetegnende for vores danske samfund. De lærer, at de ved at engagere sig gennem forhandlinger selv bidrager til en fordeling af midlerne baseret på behov og gode argumenter.

Forud for forhandlingerne har de lokale elevråd indsamlet ønsker fra eleverne på deres skole. Herefter indhenter de tilbud og opstiller et budget, der skal godkendes af skolen ledelse og skolebestyrelsen. Der forhandles til man kommer ned på den bevilliget million kroner.

Tidligere indsatser

-Sønderborg Fælles Elevråd har blandt andet tidligere udarbejdet to kataloger. Det ene indeholder rådets anbefalinger til en bedre skoledag. Kataloget er fremstillet for at give elevernes syn på, hvad der er godt og skidt i en skoledag, og skal derved hjælpe med at gøre skoledagen bedre. Det andet er en håndbog til bevægelse. Her har de samlet deres bud på faglige og ikke-faglige bevægelsesaktiviteter, der kan gøre skoledagen mere varieret.

Derudover har Sønderborg Fælles Elevråd haft en stand på kommunens Festival for Verdensmålene, hvor de havde arrangeret oplæg og debat. De har bidraget til sundheds-udvalgets arbejde med røgfri skole og skal i år bidrage med input til erfarings-opsamlingen på den digitale undervisning under coronanedlukningen.

Forside