+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Åben Skole tilbud – sundhed & trivsel

Alle!

Åben skole 2023-24

Læs mere her:

FORMÅL:

Formålet med Åben skole i Sønderborg Kommune er at etablere og styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger, så elever i skole- og SFO-tiden introduceres til forskellige idrætsgrene, der kan give dem lyst til at fortsætte med at dyrke motion i en forening.

PROCESSEN I ÅBEN SKOLE:

En tovholder står for planlægning og koordineringen af Åben skole forløbene, hvilket skal understøtte skolerne og foreningerne. Herunder være med til at skabe en fast struktur og form, som på sigt kan sikre, at endnu flere skoler og foreninger bruger hinanden i et tæt samarbejde og laver foreningsforløb i skole/SFO-tiden. Tovholderen kontakter skoler og foreninger for en tilkendegivelse omkring, hvorvidt de ønsker at deltage i Åben skole eller ej. Derefter udformes et foreningskatalog med foreninger i lokalområdet omkring skolen, hvor skolen kan ønske forløb med foreningen ud fra. Når skolen har ønsket et forløb, starter processen med planlægningen af foreningsforløbene. Der udvælges en repræsentant fra skolen og foreningen, som kan være henholdsvis skoletovholder og foreningstovholder. Disse to står for al kontakten til tovholderen og er ansvarlige for at videregive information internt i foreningen eller på skolen.

Der afholdes et netværksmøde mellem skoletovholderen og foreningstovholderen med deltagelse fra tovholder og evt. repræsentant fra Sønderborg Kommune. Til Netværksmødet er der fokus på at få praktiske detaljer på plads, få forventningsafstemt, samt fordeling af ansvar og roller. Der underskrives en samarbejdsaftale, hvor alle parter samtykker, at alt er på plads inden foreningsforløbet i skolen med børnene.

Derefter afholdes foreningsforløbene i skolen. Et foreningsforløb i Åben skole laves af foreningens trænere/instruktører på skolen eller i foreningens rammer, og er som udgangspunkt tre gange af ca.1 time eller mere, gerne hen over tre sammenhængende uger. 

KOMPENSATION:

Foreningen modtager kompensation for at afholde foreningsforløb i samarbejde med skolen. Foreningen modtager 1500kr. for et forløb uanset antal klasser. Såfremt der afvikles flere foreningsforløb med samme forening, modtager foreningen yderligere kompensation. Kompensationen ydes, når DEL 2 i samarbejdsaftalen er underskrevet af både skolen og foreningen, og sendt til Kasper Christensen fra Kultur og Fritid (se vejledning til Åben skole processen). Mail: kach@sonderborg.dk.  

ANSØGNINGSFRIST:

Der er løbende mulighed for at indgå et samarbejde mellem skole og forening. For ønske om samarbejde kontaktes Vivian Bossen Mose.

UNDERVISERE:

Frivillige fra idrætsforeninger i Sønderborg Kommune.

PLACERING:

Tid og sted aftales mellem skole og forening.

ÅBEN SKOLE – YDERLIGERE INFORMATION TIL FORENINGERNE:

WEBINAR:

DGI laver en times gratis webinar omkring ”Den gode velkomst” og hvordan man styrker fællesskabet i foreningen. Webinaret afholdes to gange om året, hvor foreningens bestyrelse og trænere (så mange som muligt) deltager i ét eller flere webinarer.
Webinaret er tænkt som en del af brobygningen og som understøttelse til jer foreninger for at ruste jer til bedst muligt til at byde nye medlemmer velkommen og for at holde på nuværende medlemmer.

FORENINGSEFTERMIDDAG:

I Åben skole afvikles halvårligt to foreningseftermiddage fordelt på Als, Sønderborg og Jyllandsområdet. Her vil forældre og børn i området blive inviteret til en foreningseftermiddag, hvor:

Foreninger kan vise deres idrætsgren

Kommunen tilbyder hjælp til at søge støtte til Fritidspas og Broen Sønderborg

Kommunen tilbyder hjælp på stedet til at tilmelde sig fritidsaktiviteter

DGI laver et oplæg omkring, hvilken betydning Foreningslivet har for børn og unges trivsel.

SPØRGSMÅL:

For yderligere information se skolehæfte eller foreningshæftet på hjemmesiden.
Har du spørgsmål eller behov for hjælp til Åben skole processen er du velkommen til at kontakte: Vivian Bossen Mose – mail: vivian.bossen.mose@dgi.dk – tlf. 23 62 76 64

Har du som skole spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christina Slot, tlf. 24 90 91 41.

Har du som forening spørgsmål til ansøgningsprocessen eller kompensation kontakt Kasper Christensen, Fritidskonsulent, tlf. 88 72 50 36

Udskolingen

“Min krop – mine rettigheder”

Læs mere her:

Sundhedsplejens undervisningstilbud til udskolingens 9. årgang.
Målgruppe: Elever i 9. klasse.
Varighed: 3 timer (180 min).
Hvor: I klassen, hvor der skal være smartboard til
underviser og computeradgang til eleverne
tilgængelig.
Tilbud om understøttende undervisning fra sundhedsplejens
seksualundervisningsteam, med udgangspunkt i undervisningsministeriets
læseplan for emnet, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Mål:
At eleverne udvikler kompetencer, der medvirker til at fremme deres
egen sundhed samt fremme sunde relationer mellem hinanden
Undervisningen er tilpasset elevernes alder og handler om emner
såsom:
Personlige grænser
Forelskelse og følelser
Seksualitet fra vugge til grav
Graviditet & prævention
Forebyggelse af sexsygdomme.

Tilmelding via:
Kontakt Sundhedscenteret sekretariatet og aftal nærmere tlf.: 27 90 55 46

Alle!

              Skolesquash

Læs mere her:

FORMÅL

Formålet med Skole-Squash er, at øge kendskabsgraden af squash blandt de unge ved at introducere dem for en nyere sport, som pt. ikke er så udbredt i skolerne. Med Skole-Squash kan skoleeleverne stifte bekendtskab med en ny sportsgren, og idrætslærerne kan få sporten under huden og tilbyde en anderledes, intens og sjov aktivitet i idrætsundervisning

INDHOLD

Skolesquashkonceptet består af op til 8 undervisningsmoduler af 1,5 times varighed, som er struktureret i forhold til læringsmål i folkeskolen.

Hvert undervisningsmodul indeholder: Intro, opvarmning, introduktion til teknik (rådgivning og fejlretning), frit spil, suppleringsaktivitet samt afslutning. Herudover er der til hvert undervisningsmodul en tjekliste til fokuspunkter samt et refleksionsspørgsmål, som idrætslæreren kan stille til eleverne.

Sønderborg Squash Club tilbyder idrætslærerne et kort intro-kursus i squash forud for skoleforløbet på ca. 4 timer. Her gennemgås basisslag og bevægelse, og deltagerne får en kort indføring i spillet, regler og udstyr.

Følger man skolekonceptet slavisk, er der lagt op til, at skole og squashklub er repræsenteret ved de to første samt det sidste undervisningsmodul, som byder på en turnering. Her vil klubben også kunne supervisere idrætslærer og elever. I de mellemliggende undervisningsmoduler skal idrætslæren selv kunne stå for squashundervisningen.

Med skolekonceptet følger er et intro-ark, som kan udleveres til eleverne. Her kan de få lidt kort information samt historie om squash.

Skolesquashkonceptet er fleksibelt. Ønsker man 2, 4 eller 6 undervisningsgange, så trækker man de undervisningsmoduler ud, man har lyst til at bruge.

Der kan deltage på til 18 elever ad gangen (4-6 pr. bane)

Læs mere her: https://skoleidraet.dk/media/4870820/Skolesquash_DSI.pdf

Klubben sørger for ketsjere, sikkerhedsbriller, og bolde. Der er omklædnings- og badefaciliteter i klubben.

Medbring indendørs sportstøj og sko med lyse såler.

Pris: Afhænger af antal deltagere. 1 x baneleje er 140 kr. Undervisningsmateriale og instruktion er gratis.

UNDERVISERE

Sønderborg Squash Club

PLACERING

Efter aftale

Sønderborg Squash Club

Damgade 102

6400 Sønderborg

SPØRGSMÅL

Silas Larsen – 4561650526 – skole@sonderborgsquash.dk

Indskolingen

Sundhedsrejsen

Læs mere her:

Skolens sundhedsplejerske kommer og underviser i sundhedsrelaterede emner.
Målgruppe: Elever i 1. klasse.
Varighed: 2 timer.
Hvor: I klassen, én klasse af gangen.
Hvornår: Aftales med den enkelte sundhedsplejerske på
skolen
Mål:
Eleverne får en forståelse af, hvad sundhed er ud fra det brede og
positive sundhedsbegreb.
Eleverne opnår handlekompetencer inden for sundhedspædagogiske
emner.
At bidrage til, at eleverne bliver i stand til at forholde sig til og handle
i forhold til egen sundhed.
Eleverne vil i forbindelse med forløbet blive målt og vejet, jævnfør
Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Tilmelding:

Sundhedscentrets Sekretariat

Tlf.: 88 72 41 82

E-mail: SundhedscenterSekretariatet@sonderborg.dk

Udskolingen

”Min krop – din krop”

Læs mere her:

Sundhedsplejens undervisningstilbud til udskolingens 7. årgang.
Målgruppe: Elever i 7. klasse.
Varighed: 2 timer (120 min).
Hvor: I klassen, hvor der skal være smartboard til
underviser og computeradgang til eleverne
tilgængelig.
Tilbud om understøttende undervisning fra sundhedsplejens
seksualundervisningsteam, med udgangspunkt i undervisningsministeriets
læseplan for emnet, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Indhold:
Seksuel sundhed
Anatomi & fysiologi i puberteten
Kropsidealer og grænser
Billeddeling
Rettigheder, når man er ung og online.

Tilmelding via:
Kontakt Sundhedscenterets sekretariat og aftal nærmere tlf.: 27 90 55 46

Udskoling

Tobaksforebyggelse

Læs mere her:

Tobaksforebyggende undervisningstilbud til udskolingens 7.-9.
årgang. Undervisningen omhandler også snus og nikotinholdige produkter som fx puffbars.
Målgruppe: Elever i 7.-9. klasse.
Varighed: 2 timer (120 min).
Hvor: I klassen, hvor der skal være smartboard til
underviser og computeradgang til eleverne
tilgængelig.
Mål:
At eleverne får viden om tobakkens helbredsmæssige konsekvenser
At eleverne får redskaber til styrkelse af deres sociale kompetencer
generelt og træning til at forstå og modstå social påvirkning.

Tilmelding:

Kontakt Forebyggelsesenheden via mail: rygestop@sonderborg.dk

tlf.: 88 72 41 84 (mandag – fredag kl 8-9)

Dit afsnit går her

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Mellemtrinnet

gPubertetsundervisning

Læs mere her:

Med udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb og dialog,
tilbydes pubertetsundervisning i 5. klasse af skolens
sundhedsplejerske.
Målgruppe: Elever i 5. klasse.
Varighed: 1 undervisningsmodul.
Hvor: I klassen.
Hvornår: Aftales direkte med skolens sundhedsplejerske.
Mål:
Eleven får viden om kroppens fysiske og psykiske udvikling.
Eleven opnår handlekompetence ud fra større kendskab og accept
af egen krop
Undervisningen skal understøtte den i forvejen givne undervisning, så
det faglige niveau højnes.
Forud for undervisningen kan der i natur og teknik tales om kroppen og dens
opbygning.
Lærer og sundhedsplejerske taler sammen om der er forskellige
problemstillinger blandt eleverne, der skal tages hensyn til.

Tilmelding:

Sundhedscentrets Sekretariat

Tlf.: 88 72 41 82

E-mail: SundhedscenterSekretariatet@sonderborg.dk

Udskoling

Trafikdag

Læs mere her:

FORMÅL

En temadag for 8. årgang med fokus på færdsel og sikkerhed. Dagen holdes i samarbejde med Ungdomsskolen og Politiet.

Fælles mål: Det obligatoriske emne Færdselslære; Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

INDHOLD

Temadag med tre forskellige workshops.

LIVE foredrag v. Rådet for Sikker Trafiks LIVEambasadører

Førstehjælp v. Ungdomsskolen og Brand og Redning

Love og underretning v. Politiet

Efter temadagen: arbejde med 360⁰ fra Rådet https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse/360

UNDERVISERE

Liveambasadører fra Sikker Trafik

Personale fra Ungdomsskolen samt Politiet

PLACERING

26. april 2023. Tilmelding nedenfor

Humlehøj-Skolen

SPØRGSMÅL

Rettes til Christina Slot på chsl@sonderborg.dk på 24909141

TILMELDING

Send en mail til Christina Slot på chsl@sonderborg.dk senest den 10. februar 2024.

Indskoling

Børnenes brandskole

Læs mere her:

FORMÅL

Børnenes Brandskole har som formål, at give eleverne en god læring om brandforebyggelse, blandt andet gennem teater, film, læringsmaterialer og aktiv deltagelse i brandslukning. Eleverne lærer, hvordan de skal reagere, hvis der opstår brand. Dette sker ved henvisning til praktiske eksempler fra deres hverdag sammenholdt med, at vi viser eksempler på, hvorledes en brand/røg kan udvikle sig.

INDHOLD

Børnenes Brandskole forløber som et formiddagsarrangement. Børnebrandskolen er opbygget i seks moduler med forskellige indgangsvinkler. Modulerne består af indslag á 10-15 minutter, hvor alt fra kendte til ukendte hverdagsproblematikker inddrages. Læs mere i PDF’er nederst på siden.

Børnenes Brandskole er for elever i 3. klasse.

 

UNDERVISERE

Brandmænd fra Brand og Redning i Sønderborg

PLACERING

Drift og Beredskab Sønderborg, Ingolf Nielsens vej 17, 6400 Sønderborg.

(Bus til Sønderborg Busstation og Bybus nr. 7 til Statoil på Nørrekobbel)

Mandag til fredag i uge 43 og uge 44 fra kl.10-12. Eleverne er velkomne fra kl. 9.30. Klassen er velkomne til at blive på centeret og spise madpakker inden de begynder transporten tilbage til skolen. Klassen skal dog have forladt centeret kl. 12.45.

Der er plads til 70 elever af gangen.

SPØRGSMÅL

For yderligere spørgsmål kontakt

Børnenes Brandskole: kontaktperson, Jesper Grau, brandforebyggelse@sonderborg.dk,

TILMELDING

Send mail til chsl@sonderborg.dk med forslag til 2 dage i ønsker at komme til Børnenes Brandskole. I modtager herefter bekræftelse på hvilken dag klassen er tilmeldt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Husk praktisk tøj til udenfor og afsæt tid til at spise de medbragte madpakker. Elevhæftet kan anvendes som forberedelse forud for besøget, på den måde vil eleverne få mest ud af læringen på Brandskolen.

Dokumenter til download
Mellemtrinnet

   “Bid på” besøg af tandplejen

Læs mere her:

Målgruppe: Elever i 4. klasse. En klasse af gangen.
Varighed: 1 modul, svarende til 1½ time.
Hvor: I klassen.
Hvornår: Mandage kl. 10:00, 2. modul.
Mål:
Sundhedsfremme: Eleven har viden om hvad der fremmer sundhed
og trivsel.
Levevilkår: Eleven har viden om samspillet mellem sundhed, trivsel
og levevilkår.
Program:
Læringsforløbet består af et oplæg fra Tandplejen, dialog på klassen,
bevægelse, gruppeopgaver og selvstændige opgaver.
Indhold:
 Tandens opbygning
 Huller i tænderne
 Tanderosioner
 Mad og drikkevarer der giver huller

Tilmelding:

Sundhedscentrets Sekretariat

Tlf.: 88 72 41 82

E-mail: SundhedscenterSekretariatet@sonderborg.dk

Alle!

Alle børn cykler

Læs mere her:

Formål

At cykle i hverdagen gør en stor forskel for børns sundhed og trivsel. Vi ønsker at inspirere skoler og forældre til at bakke op om et godt og aktivt børneliv med masser af cykling. Det er gratis for skolerne at deltage i kampagnen

Hvordan

Kampagnen, der henvender sig til alle klassetrin, indeholder en landsdækkende cykeldyst, undervisningsmateriale til fagene og en forældreindsats. Kampagnen sluttes af med at kåre årets vindeklasse og Årets Børnecyklist.

Hvad

Undervisningsmaterialer