Vi tæller ned til årets inspirationsdag

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Åben-skole messe

Messen giver dig et overblik over alle de mange åbne skole tilbud, som du kan benytte dig af i løbet af skoleåret. Messen er delt op i temaer, dvs. lokale tilbud, nationale tilbud, fagfaglig inspiration og links til forlag.

God virtuel rejse på messen!

Inspirationsdag 2021 29. juni kl. 9-14

I år foregår hele dagen virtuelt og det betyder, at I har mulighed for at sidde på jeres skoler, i jeres teams og/eller ved dit skrivebord og deltage. VidensBy Sønderborg er vært for kage til jeres kaffe, som vi leverer til personalerummet på dagen.

I bedes tilmelde jer oplæg/ workshops, ligesom de foregående år. Nedenfor kan I se alle de spændende tilbud. Det vil også være på denne side, at I tilgår oplæg/ workshops på selve Inspirationsdagen.

Det overordnede tema for dette års Inspirationsdag er inkluderende læringsmiljøer og inkluderende læringsfællesskaber. Vi forstår inklusion som en proces, der integrerer fællesskab og læringsmiljø.

Dagen starter med 7 forskellige pædagogiske oplæg, der på forskellig vis sætter fokus på inkluderende læringsfællesskaber og inkluderende læringsmiljøer. Programmet byder blandt andet på et gensyn med Nanna Paarup & Søs Rask Andresen. Nanna og Søs er eksperter i klasseledelse og udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Formålet med de fagspecifikke workshops er at give jer et indspark til den videre udvikling af inkluderende læringsmiljøer i fagundervisningen. De fagspecifikke workshops indeholder konkrete idéer til, hvordan vi kan fremme elevernes deltagelsesmuligheder i undervisningen, refleksioner over didaktik i de specifikke fag og de relevante klassetrin.

Tips til hvordan du og alle dine kollegaer får den bedst mulige oplevelse!

For at vi alle får en rigtig god og lærerig oplevelse med oplæggene på Inspirationsdagen, beder vi jer følge nedenstående tips:

– Tjek ind på det ønskede oplæg i god tid.

– Sid gerne sammen flere kollegaer som skal overvære det samme oplæg. Det vil belaste jeres båndbredden mindre.

– Ser du oplæggene selv, kan du med fordel have høretelefoner/headset på.

– Tag en kop kaffe og slå din mikrofon fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål mundtligt.

– Slå dit kamera fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål mundtligt.

– Har du kommentarer eller spørgsmål, skriver du det i chatten eller rækker ‘hånd-ikon’ op. Chatten bliver tydelig i højre side af skærmen.

– Får du problemer med at høre noget undervejs, så start med at tjekke, om din højttaler er slået til.

– Oplever du at forbindelsen bliver dårlig, så luk andre programmer, du måtte have åbent samtidig. Forsætter udfordringerne så forsøg at genstart programmet hvor oplægget sendes fra.

– Virker dette ikke, så kontakt egen IT-afdeling.

 

Rigtig god fornøjelse med Inspirationsdagen.

Pædagogiske oplæg kl. 9-10

Oplæg i dette tidsrum er målrettet alle fag på tværs af klassetrin.

Inkluderende læring, muligheder for alle.

v/ Nanna Paarup & Søs Rask Andresen

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

Så er vi i gang. Hvad kendetegner et læringsmiljø, der understøtter elevernes psykologiske behov og skaber trivsel og læring for alle?

Vi sætter rammen for dagen og præsenterer enkle greb og virkemidler til egen og teamets praksis. I inviteres til refleksion og brobygning til hverdagen.

Nanna & Søs er eksperter i klasseledelse og udvikling af professionelle læringsfællesskaber. De er forfattere til bogserien ”Værktøjer til klasseledelse”.

Læs mere på www.skolekonsulenter.dk

 

Co-teaching.<br /> Almen- og Specialundervisning hånd i hånd.<br />

Jakob Slot, Inklusionsvejleder, Sønderborg Kommune

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

Jacob har erfaring fra Co-teaching fra tidligere job og arbejder nu på få Co-teaching implementeret i normalundervisningen i Sønderborg Kommune.

Co-teaching er et forsøg på at ændre praksis på en sådan måde, at specialundervisningstilbud kan tilbydes i den almene undervisning gennem samarbejde, der går på tværs af traditionelle faggrænser.

I får et indblik i, hvad der skal til for at co-teaching kan bidrage til et samarbejde, der er til gavn for alle elever i folkeskolen.

 

Kærlighed som faglighed

Bettina Wolter Rune, cand.pæd, Sønderborg Kommune

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

Børn udvikles og lærer bedst i kærlige relationer, hvor de bliver mødt af voksne, der holder af dem præcis som de er.

Men hvis vi ureflekteret lader vores følelser styre, vil de børn der umiddelbart kan syntes ”svære at holde af” få underskud på kærlighedskontoen.

Så hvordan kan vi fagligt retfærdiggøre, at en professionel form for kærlighed bør have en plads i den faglige diskussion og i det pædagogiske arbejde?

 

DIGI-HJÆLP

Mette Dahl og Henrik Waag,
Broager Skole

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

På Broager Skole har vi bygget et tilbud op rundt om de ordblinde elever. Vi kalder det digi-jælp.

Det kræver mod at være ordblind. Vi forsøger at fremme både faglighed og trivsel gennem italesættelse af udfordringen og en positiv social kontekst – hvis du er tryg i dine udfordringer, har du mere overskud til at lære

– og lære fra dig. Digi-jælp er et netværk, hvor der undervises, sparres, udvikles og nytænkes i samarbejde med elevgruppen.

I vores workshop vil vi komme rundt om organisering, en tydelig rød tråd, superbrugere, sociale tiltag, forældresamarbejde og kollegial sparring.

Det er altså ikke et kursus, hvor du lærer om LST-teknologi, men om hvordan I kan opbygge en struktureret indsats. 

Skoletrivsel for alle

Marie Hultberg, Cand. Pæd.
Pæd. Soc og konsulent,
Ikast Brande Kommune

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

Workshoppen er for dig, der er interesseret i, at trivselsarbejdet på jeres skole er systematisk og strategisk.

På denne workshop præsenteres værktøjet og tankerne bag den, og vi afprøver en konkret øvelse som kan hjælpe jeres skole til at finde jeres bedste skridt mht. jeres strategiske arbejde med trivsel.

Værktøjet lægger op til, at trivselsteamet (et team af ledelse, lærere, pædagoger og ressourcepersoner) sammen sætter retningen for skolens trivselsarbejde, kom derfor gerne flere fra samme skole og hør om skoletrivsel for alle, og prøv sammen nogle af de konkrete øvelser værktøjet byder på. 

Skoleskak for alle - trivsel

Charlotte M. Steenbeck,
Læringskonsulent fra Skoleskak

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

Hør om SFA – Skoleskak For Alle er en nytænkende speciallæringsindsats, hvor både elever i det almene og specialiserede område kan arbejde sammen om fælles læring og trivsel. Skoleleder: ”Med SFA er det første gang, at vores elever med autisme og almenklasserne deltager aktivt i læringsaktiviteter sammen. Det er fantastisk.”

Metoden er det afgørende – skak er blot midlet til at nå målet, hvorfor hverken færdigheder eller interesse for skak er en forudsætning.

Fokus på flersprogede /kulturelt

Gro Caspersen, lærer, dsa-vejleder og lærebogsforfatter sammen med 4 tidligere elever fra Nymarkskolen i Svendborg

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

Gro Caspersen fortæller om kampagnen Wise Words, der handler om at synliggøre, at sprog er en gave. Konkret går kampagnen ud på, at eleverne skal trække deres kendskab til forskellige sprog ind i undervisningen. 

Gro Caspersen giver et bud på, hvordan vi kan give de flersprogede elever mod på at bruge deres sprog aktivt i skolen. Undervejs får deltagerne forsmag på opgaver og øvelser, der kan anvendes direkte i undervisningen.

Læs om Wise Words på www.grocaspersen.dk

 

Introduktion til metoden ”tavlemøder” som professionelt arbejdsredskab.

Gitte Skov og Klaus Semmelmann, Nørreskov-Skolen

Tilmeld mig her

Bemærk at det også er her vi ligger link ind til Zoom / TEAMS på dagen.

Læs mere her:

Hvordan får vi forældrene som medspillere, når der er bekymringer?

På workshoppen vil Nørreskov-Skolen komme med bud på, hvordan tavlemøder kan understøtte, at alle mødedeltagere omkring en elev bliver involveret i mødet og alle parter bliver en del af løsningen på udfordringen. 

Fagspecifikke oplæg start kl. 10.30 

Inkluderende læringsmiljøer

 V/ Nanna Paarup & Søs Rask Andresen

 

Mød op med dit team og få inspiration til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og – fællesskaber i praksis. Udvid jeres værktøjskassen med konkrete eksempler på, hvordan I kan involvere og inkludere via klasseledelse. I får tid til refleksion og dialog om indsatser og handling i teamet undervejs.

Læs mere om Søs Rask Andresen og Nanna Paarup, der er forfattere til bogserien ”Værktøjer til klasseledelse” på:
www.skolekonsulenter.dk

 

Varighed: 1 t 30 min.

Link til tilmelding

 

Billedbøger i tidlig engelsk

 V/ Lise Fenger CFU

 

Vil du gerne i gang med at bruge billedbøger i indskolingen? Kom og vær med til en workshop om, hvordan du bruger den gode historie i de yngste klasser. Gennem leg med ordforråd og shared reading, arbejdes der med mundtlighed og den første læsning, hvor billedbogen er en tematisk ramme om din undervisning.

 

Varighed: 1 t 30 min.

Link til tilmelding

 

Elementer i en differentieret engelskundervisning

 V/ Charlotte Duun, VidensBy Sønderborg

 

Med udgangspunkt i EVAs Vidensnotat fra 2017 om Undervisningsdifferentiering i grundskolen, vil der blive givet konkrete eksempler på, hvordan man understøtter et differentieret læringsmiljø i engelskundervisningen. De konkrete eksempler er udarbejdet i forbindelse med et aktionslæringsforløb i en 8. klasse i engelsk.

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

VR film i undervisningen – Besøg de lokale energianlæg

 V/ Ole Dahl Frandsen, Dybbøl Skole

 

Lav variation og gør naturfagsundervisningen spændende vha. VR film. Anvendelse af VR film i undervisningen med fokus på besøg af lokale energianlæg. Demonstration og afprøvning med og uden VR briller. Fremvisning af ny lånekassen med solcelle udstyr.

 

Varighed: 45 min. 

Link til tilmelding

 

Brug mobilen i naturfag

 V/ Skolernes Akademi /CLIO

 

Mobiltelefonen er et fantastisk værktøj i naturfagsundervisningen. Med de rette apps er den en seismograf, en tuner, en tonegenerator og meget mere. Kom og prøv en række aktiviteter, der både har mobiltelefonen og et naturfagligt indhold i fokus.

 

Varighed: 30 min 

Link til tilmelding

 

Det at arbejde åbent – lær at ta´

 V/ Peter Leth

 

Internettet har over 2 milliarder materialer, som man gerne må hente og bruge frit. Det kaldes for åbent indhold. Workshoppen handler om at finde og bruge indhold, der er fagligt fedt. Du vil møde alt fra bogskabeloner i Book Creator, som hjælper eleverne med at lave fagbøger med

åbent indhold, quizzer, der udfordrer og leger med den viden. Vi skal også lave fælles interaktive verdenskort i Padlet, som en fælles faglig brainstorm på åbne ressourcer. Alt sammen for at give dig og eleverne de bedste ressourcer til undervisningen.

 

Varighed: 1 t 30 min.

Link til tilmelding

 

Micro:bit for nybegyndere

 V/ Rolf Pedersen, Nybøl Skole

 

Er du ny i fht. brug af micro:bit i undervisningen? Er de grundlæggende funktioner, noget som skal repeteres? Er du usikker på, hvordan du kan bruge micro:bit i timerne? Så er dette kurset for dig.

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

Den temafaglige del af idræts-undervisningen

 V/ Andreas Bolding Christensen, læreruddannelsen Fyn

 

Jeg præsenterer en konkret tilgang til og eksempler på temabaseret idrætsundervisning, der understøtter arbejdet med kompetenceområderne ”Idrætskultur og relationer” og ”Krop, træning og trivsel”. Workshoppen vil bestå af korte oplæg, der lægger op til refleksions- og udviklingsarbejde med afsæt i deltagernes egne behov og erfaringer. Målet er, at man går fra workshoppen med konkrete produkter, der kan anvendes i idrætsundervisningen.

 

Varighed: 1 t 30 min. 

Link til tilmelding

 

Undersøgende naturfagsdidaktik, dataopsamling og flipped learning.

 V/  Søren Wilk, Wilk-Education

 

Hvordan kan du nemt og sjovt lave flipped Learning/classroom i Naturfag, så eleverne inddrages aktivt i at lave dataopsamling over internettet.

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

Inspiration til årsplan for dansklærere i indskolingen

 V/ Martin Poulsen CFU 

I dette oplæg vil jeg komme ind på forskellige ideer til emner og materialer, som kan indgå i din årsplan hos de yngste elever. Der vil være forslag til emner som kan indgå i både kortere og lidt længere forløb.

Emnerne vil blive præsenteret i løs form med forslag til, hvordan det kan tilrettelægges og materialer, som kan indgå. Så I har mulighed for selv at tilpasse det til jeres årsplan.

Materialerne som præsenteres, tager udgangspunkt i CFUs udlånssamling, så de efterfølgende kan bookes

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

STEM-didaktik og arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger

 V/ Hans Keller Privatskolen Als

 

I udlandet har man længe arbejdet med denne didaktik. I Danmark i de senere år. Hør om didak- tikken bag, og hvordan et sådan forløb kan planlægges, gennemføres og evalueres.

 

Varighed: 1 t

Link til tilmelding

 

Grenz-genial, gratis undervisnings-materialer i udskolingen

 V/ Adeline Raahauge Muntenjon, Grenzgenial

 

Savner du aktuelt og relevant undervisningsmateriale til din tyskundervisning? Så har Grenzgenial.dk et stort udbud af tekster, som er målrettet udskolingen. Vi viser dig, hvordan du kan pifte din undervisnings op med vores korte og lange forløb, hvordan du kan træne et autentisk ordforråd, lytteforståelsen og hvordan du kan arbejde med de mange opgaver, som du og dine elever kan tilgå helt frit. 

 

Varighed: 1 t

Link til tilmelding

 

Nyere skrivedidaktik i dansk. -Hvad, hvem, hvorfor -og hvordan?

 V/ Birgitte Therkildsen

 

Udvikling af elevernes skrivekompetence har de senere år fået nye vinkler. Skrivesituationen danner grundlaget for produktion af tekster – både i hverdagen og til de afsluttende prøver. Eleverne skal gennem arbejdet med gode og alsidige eksempler blive fortrolige med at overveje afsender, hensigt og modtager, før og mens de skriver forskellige tekster.

Oplægget inspirerer til arbejdet med forskellige skrivesituationer i hverdagen og i prøvesammenhæng. Vi dykker særligt ned i kategorien brugstekster.

 

 

Varighed: 1 t

Link til tilmelding

 

Fagspecifikke oplæg start kl. 12.45

Det at arbejde åbent– lær at gi´

 V/ Peter Leth

 

Hvordan kan vi dele åbent indhold som andre kan få glæde af? Vi skal prøve OpenStreetMap og Mapillary af på egen krop. Hvis vejret er dårligt – så tegner vi i OpenstreetMap- og snakker om Mapillary. Hvis vejret er godt – så når vi også at gå en tur og lave dataopsamling sammen.

OpenStreetMap bruges over hele verden, og vi kigger i denne workshop på, hvordan man fx kan lave digital nødhjælpsarbejde i klassen. Mapillary kan en masse godt for ens lokalområde, og vi kigger derfor på, hvordan dette også kan være en data-mining aktivitet, der kan hjælpe andre – bare ved, at vi selv går en tur.

 

Varighed: 1 t 30 min.

Link til tilmelding

 

Skrivedidaktik

 V/ Birgitte Therkildsen, Læremiddelforfatter og konsulent, Gyldendal

 

Udvikling af elevernes skrivekompetence har de senere år fået nye vinkler. Der er et særligt fokus på skrivesituationer – i hvilken sammenhæng indgår teksten? Alle tekster har en afsender, en modtager og en hensigt, og disse begreber skal eleverne blive fortrolige med og kunne anvende, både når de læser og producerer tekster.

 Oplægget inspirerer til arbejdet med forskellige skrivesituationer ud fra konkrete eksempler og skriveforløb. Vi sætter spot på fagets tre tekstkategorier – og dykker særligt ned i kategorien brugstekster.

Undervejs eksemplificeres med nedslag i de to sites, skriftlig fremstilling 5.-6., og skriftlig fremstilling 7.-9., fra Gyldendal.

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

Taskbaseret undervisning

 V/ Susanne Ries, tyskkonsulent, CFU  

Vil du gerne udvikle dine elevers kommunikative kompetencer og skabe et læringsrum, der fremmer elevernes læringslyst og sprogindlæring? Denne workshop har fokus på sprogindlæring igennem kommunikative problemløsningsopgaver også kaldt tasks. Du får indblik i, hvad taskbaseret undervisning er, og hvordan du kan anvende og implementere de forskellige tasktyper i din tyskundervisning. Vi ser nærmere på de tre task-faser og de fem opgavetyper, der er kendetegn for en taskbaseret undervisning. Sammen udforsker vi anvendelsen af metoden på mellemtrinnet, og derudover får du masser af inspiration til din undervisning. 

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

Matematik i naturfag

 V/ Skolernes Akademi/CLIO

Naturfag og matematik hænger uløseligt sammen. Når du inddrager matematikken i elevernes undersøgelser, bliver kvaliteten af dem løftet markant. Med konkrete målinger og beregninger kan eleverne selv generalisere, drage overordnede konklusioner og redesigne forsøg. I works- hoppen får du både didaktiske overvejelser om, hvorfor matematik skal inddrages i naturfag, men endnu vigtigere helt konkrete eksempler på hvordan. 

Varighed: 30 min

Link til tilmelding

 

SKAK + MAT

V/ Mikkel Nørgaard Skoleskak

 

SKAK+MAT® er gamificeret undersøgende matematik, hvor eleverne undersøger, taler om og ar- bejder med matematik på nye måder. Testet, publiceret internationalt og er den læringsindsats i Danmark, hvor drengene har størst udbytte ift. pigerne. Udfordrer både top- og bundelever, og hjælper flere til at knække matematikkoden.

Metoden er det afgørende – skak er blot midlet til at nå målet, hvorfor hverken færdigheder eller interesse for skak er en forudsætning.

 

Varighed: 1 t 30 min.

Link til tilmelding

 

Tour de France

 V/ Lasse Højstrup Sørensen

 

# Skal I med på SkoleTouren? Præsentation af skolematerialet til Tour de France i DK i 2022.

I forbindelse med Tour de France lanceres et skolemateriale der giver eleverne på mellemtrinnet mulighed for med krop og hoved at arbejde med cykling, cykelløb og Tour de France.

På dette webinar kan I høre mere om projektet og hvordan jeres skole kan være en del af den store folkefest i juli 2022.
– Præsentation af SkoleTouren
– Didaktiske og pædagogiske muligheder i SkoleTouren
– Hvordan kan man helt konkret arbejde med SkoleTouren? Eksempler på temadage, fagdage, temauger m.m.

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

Verden ind i skolen

 V/ Sonja Salminen, MUNDU

 

Undervisere på mellemtrinnet bliver bevidst om og klædt på til fremover bedre at kunne inddra- ge den globale dimension og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling – de 17 Verdensmål – i den daglige undervisning i alle fag igennem hele skoleåret på en måde, der opfylder kravene i de Forenklede Fælles Mål. 

Varighed: 1 t 30 min

Link til tilmelding

 

Modellering som værktøj til at lave differentieret naturfags-undervisning

 V/ Hans Keller, Privatskolen Als

 

Model. Modellering. Model Based Inquiry. Workshoppen tager udgangspunkt i kompetencekra- vet og vil være baseret på mit bachelorprojekt.

Varighed: 1 t 30 min

Link til tilmelding

 

Matematisk opmærk-somhed gennem leg

 V/ Connie Nilsen, Høje Kolstrup Skole

 

I denne workshop vil vi arbejde med matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen.

I formålet for børnehaveklassen står der blandt andet, at læringen skal ske gennem leg og lege- lignende aktiviteter. Et af kompetencemålene er, at eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.

Hvordan gør vi så det? I vil få praktiske eksempler på aktiviteter, der kan anvendes direkte i egen undervisning.

 

Varighed: 1 t 

Link til tilmelding

 

Produkter i historie-undervisningen

 V/ Jens Pietras, Lektor ved Professionshøjskolen Absalon

 

Hvordan kommer vi væk fra plancher og PowerPoint-præsentationer? Eleverne bliver i hele historieforløbet bedt om at producere mangeartede produkter i forbindelse med opgaveløsning i faget – hvilket de også gør, men der er ofte ikke en sammenhæng mellem de kulturteknikker, som eleverne øver i begynderundervisningen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Kulturtek- nikkerne og de konkrete produkter fra de tidligere faser benyttes aldrig i udskolingen og indgår så godt som aldrig i den afsluttende prøve. Workshoppen ”Produkter i historie” tematiserer og giver konkret inspiration til udarbejdelse af varierede produkter i hele historieforløbet, dvs. i begynderundervisningen, på mellemtrinnet og også i udskolingen, herunder et særligt fokus på de produkter som eleverne skal producere i forbindelse med prøven.

 

Varighed: 1 t 30 min.

Link til tilmelding

 

Micro:bit for øvede

 V/ Horst Gronwald, Hørup Centralskole

 

Har du og dine elever styr på det grundlæggende arbejde med micro:bit? Få inspiration til det videre arbejde. Få udfordringer. Hør desuden om Teknologiskolen. 

Varighed: 1 t 30 min.

Link til tilmelding