+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Kontakt en medarbejder

Maj Britt Andreasen

Maj Britt Andreasen

Leder af VidensBy Sønderborg

mban@sonderborg.dk
M +45 2790 5753

Anders Eriksen

Anders Eriksen

Udviklingskonsulent med fokus på undersøgende- og praksisnær undervisning

anei@sonderborg.dk
+45 61145216

Charlotte Duun

Charlotte Duun

Faglig vejleder i engelsk og internationalisering

chdu@sonderborg.dk
M +45 27900120.

Christina Slot

Christina Slot

Faglig konsulent det sundhedsfaglige område

chsl@sonderborg.dk
M +45 2490 9141

Elisabeth Tang

Elisabeth Tang

Konsulent. Matematik og tilsyn med hjemmeundervisning

etan@sonderborg.dk
M +45 27906302

Jesper Mørk Mønsted

Jesper Mørk Mønsted

Koordinator og faglig vejleder i historie, kristendomskundskab & samfundsfag

jemn@sonderborg.dk
M +45 20372460.

Kerstin Lehmann

Kerstin Lehmann

Faglig vejleder i tysk, musik og dansk som andetsprog

kele@sonderborg.dk
M +45 27900129

Marie Fink

Marie Fink

Projektleder på akkreditering af Børn, Uddannelses og Sundhedsforvaltningen

mafn@sonderborg.dk
M +45 27900111

Michael Stender

Michael Stender

Faglig konsulent på det naturfaglige område

mise@sonderborg.dk
M +45 27900121

Oliver Jon Christensen

Oliver Jon Christensen

Udviklingskonsulent på dagtilbudsområdet

olch@sonderborg.dk
M +45 21635098

Suzanne Jagd

Suzanne Jagd

Faglig koordinator for billedkunst og håndværk & design

sudj@sonderborg.dk
M +45 24918133