+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Reserver materiale eller download et materiale

Vi udlåner materiale til din undervisning og linker til undervisningsmaterialer.

Reserver eller download allerede nu! 

0 kommentarer

Jeg har anvendt bogkasser til min fremmedsprogsundervisning og det gav anledning til en spændende dialog eleverne imellem.

Dit input

Mangler der et materiale? Har du anvendt materialet og ønsker du, at vi tilføjer en kommentar i beskrivelsen? Klik på knappen nedenfor og lad os gå i dialog.

Materialer og bogkasser

Udlånskasser til sprogfag

Dansk, tysk, engelsk og verdensmål!

Læs mere og skriv dig op til at få leveret kasse direkte

Vi har spændende bogkasser, materialer og undervisningsforløb til både ude og inde, følg blot dette link, læs mere og reserver. Vi har materialer til nordisk (danskfaget), tysk, engelsk og til jeres internationale uge og vi har (selvfølgelig) til alle klassetrin.

Har du spørgsmål eller ønsker så tag med det samme fat i Charlotte Marianne Duun: chdu@sonderborg.dk / 27900120

Materialekasse

Påsken i spil – kristendomskundskab

Indskoling

Påsken i spil er et undervisningsmateriale for 2.-4. klasse udarbejdet af SKIK og House of Citizenship. Her møder eleverne udvalgte personer fra Bibelen og føres igennem påskens begivenheder igennem fortællinger, aktiviteter og et brætspil.

Materialet er sammensat af korte sammenskrevne fortællinger om påskens dage fra palmesøndag til 2. påskedag. Fortællingerne kan læses af eleverne selv, eller i fællesskab på klassen.

Der er forslag til klassesamtale, tekstforståelsesspørgsmål og forskellige undervisningsaktiviteter i arbejdet med påsken, fortællingerne og personerne. Aktiviteterne kan man plukke i og sammensætte afhængig af tid, præferencer, elever og lyst.

Brætspillet ”Påsken i spil” kan fungere som en afsluttende evaluering af forløbet, men kan også spilles som selvstændig aktivitet.

Reserver materialekassen:

Kontakt Jesper Mørk Mønsted, jemn@sonderborg.dk, 20372460

Undervisningsmateriale

Inspiration til tyskundervisningen

Alle trin

Hent materialet:

Formålet med de tre Padlets er at give lærerne inspiration til tyskundervisningen. De er inddelt efter emner, så de bliver mere overskuelige. Vær opmærksom på at der kan scrolles i alle retninger.

Materiale til indskoling           
Materiale til mellemtrin         
Materiale til udskoling            

Har du spørgsmål eller ideer til flere links, er du velkommen til at kontakte
Kerstin Lehmann, 27 900 129,  kele@sonderborg.dk

 retninger.

Udeaktivitet

Cykelbane

Alle

Reserver cykelbanen:

Cykelbanen kan bruges i idrætstimerne til at styrke elevernes cykelevner. Ligeledes vil cykelbanen være en god fysisk aktivitet til en trafik- eller bevægelsestemadag.

Kommunen har 2 cykelbaner I kan booke enkeltvis for 4 uger af gangen.

Cykelbanen består af letvægtsdele, der forholdsvis nemt samles til i alt ti øvelser. Den kan stilles op ude og inde og kræver minimum 10×20 meter. Afsæt 15-20 minutter til at sætte banen op, lad eleverne hjælpe til.

Banen er udviklet, så den passer til børn i alderen 10-12 år. Men også større børn, der ikke har så meget erfaring med at cykle, kan have glæde af den.

PLACERING

Banen bliver leveret til skolen.

Submit

Undervisningsmateriale - Genforeningskuffert
Vil du have materialet ud?
Så kontakt Jesper Mønsted på tlf. 20372460 eller mail jemn@sonderborg.dk
Materialekasse

På sporet af Luther
– historie & kristendomkundskab

Udskoling

Læringsbrætspil for 7. og 8. klasse om reformationen (kan også spilles af 6. og 9. klasse). Spillet er udviklet af House of Citizenship i samarbejde med Efterskolen Epos. Det kan bruges til evaluering af et forløb om reformationen/Luther, men kan også bruges som en teaser før et forløb begynder.

Vi befinder os i Det Tysk-romerske Rige på Luthers tid. Eleverne spiller munke, der rejser rundt i riget fra kloster til kloster for at skaffe viden om Luther til den forestående retssag. Undervejs skal eleverne svare på en masse spørgsmål om Luther. Det gælder om at samle flest point (afladsbreve) og nå frem til klostrene, og løse opgaverne der, før de andre munke. God jagt!

Reserver spilkassen:

Kontakt Jesper Mørk Mønsted, jemn@sonderborg.dk, 20372460

Teknologiforståelseskasse

VR udstyr

Alle trin

Lån udstyr til at arbejde med VR. Udlånskasse med 10 VR-briller med indbyggede højtalere samt fire 360-graders kameraer og to stativer. E-bog med vejledning til hvordan man kan lave 360-graders præsentationer i Thinglink kan hentes her på hjemmesiden.

Reserver VR-Brillerne i teknologiforståelseskassen:

Kontakt Jesper Mørk Mønsted, jemn@sonderborg.dk, 20372460. Briller bliver leveret til din skole og ønsker du en gennemgang af udstyr og materialer sammen med Jesper, så er dette selvfølgelig også muligt.

Materialekasse

Gennem ild og vand
– samfundsfag & historie

Udskoling

Klassesæt af brætspillet Gennem il og vand. Spillet henvender sig til overbygningen og stiller skarpt på det at være udsendt, og åbner op for en masse gode snakke og diskussioner.

Brætspillet giver mulighed for at få et indblik i og kendskab til de mange forskellige typer af missioner, som Danmark har bidraget til gennem årene. Derudover skal de samarbejde om at løse fredsbevarende, fredsskabende, humanitære, trænings- og observatørmissioner rundt om i verden.

Hvem sender vi? Er det bedst at sende Flyvevåbnet, eller skal vi have Hæren afsted for at løse missionen? Eller kræver det et godt samarbejde med mellem Beredskabet og Politiet?

Kan anbefales at kombinere med besøg fra Udsendt af Danmark.

Reserver Spilkassen:

Kontakt Jesper Mørk Mønsted, jemn@sonderborg.dk, 20372460

Udeaktiviteter

20 cykellege

Bevægelse

Download materialer og læs mere:

Sikre cyklister starter med cykelleg

“Et barn, der er optaget af at holde balancen og holde fødderne på pedalerne, er ikke klar til at blive sluppet ud i trafikken, hvor det skal kunne koncentrere sig om, hvad der sker omkring det.”

Men kan man først fange sæbebobler og lave ringridning på cyklen, har man overskud til at holde øje med de andre trafikanter. Med cykelleg træner barnet balance, afstands- og fartbedømmelse, rum- og retningssans og forskellige manøvrer på cyklen – uden at opdage det, fordi det er ren leg.” (Cyklistforbundet)

Download legehæftet her 20_cykellege eller på

https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/til-skoler-og-institutioner/cykelleg/

Legebeskrivelserne er tænkt som inspiration. Vi anbefaler, at du som legeleder overvejer hvilke lege, der fungerer bedst for jeres børn med de fysiske rammer og rekvisitter, som I har til rådighed. Måske kan du også blive inspireret til at opfinde jeres egne varianter eller helt nye lege!

SPØRGSMÅL

Kontakt gerne Christina Slot, chsl@sonderborg.dk/M +45 2490 9141

Vejledninger

Sikkerhed ved badning og sejlads

Sønderborg Kommune har udarbejdet vejledninger til sikkerhed ved svømning, badning og sejlads.

 

Find vejledningerne

Vejledningerne findes på Insite: https://insite.sonderborg.dk/documents/55481

 

Undervisningsmateriale

Maddannelse med lokale rødder

Madkundsskab og valgfag i madkundskab

Hent materialet og lav aftale om besøg:

Formålet med materialet er, at etablere nye og styrke nuværende samarbejder mellem skoler og lokale fødevareproducenter som kan inspirere og styrke fagligheden i faget madkundskab samt motivere og styrke elevernes fødevarebevidsthed og maddannelse. 

Gennem besøg og workshops får eleverne interesse for, hvor der findes råvarer i deres lokalområde og hvordan råvarerne, gennem dyrkning, planlægning, tilberedning og værtsskab, bliver til gode fælles måltider.

Undervisningsmaterialerne findes her: https://phabsalon.dk/cfu/dit-fag/madkundskab/ 

SPØRGSMÅL

I kan kontakt vores lokale fødevarekoordinator for at lave aftaler om besøg ved lokale producenter. 

Anne Abild Poulsen
Fødevarekoordinator

M 20 20 26 92
aepu@sonderborg.dk

Undervisningsmateriale

Op i røg 

 

Hent materialerne

Tobaksforebyggelse: op i røg – ønsker I at sætte yderligere fokus på det tobaksforebyggende arbejde, ligger der materiale på Kræftens Bekæmpelses Hjemmeside

Materialekasse

Manga Messias og Manga Metamorfose
– kristendomskundskab

Mellemtrin

Klassesæt med bøgerne samt lærervejledning. Materialet henvender sig til mellemtrinnet. Det er evangelierne om Jesus genfortalt i ord og billeder i manga-tegneseriestil, fuld af action og dramatik. Manga Messias er en ægte japansk mangategneserie i farver, og den skal læses bagfra, som mangaer skal. Gennem ord og billeder får læseren et forhold til de forskellige disciple og lærer evangelierne godt at kende. Manga Messias tolker ikke evangelierne, men ligger alligevel helt op ad de originale fortællinger om Jesus’ liv. Manga Metamorfose starter, hvor forgængeren sluttede. Efter Jesus’ opstandelse står disciplene over for en opgave af dimensioner, nemlig grundlæggelsen af den kristne kirke. Bogen er baseret på Apostlenes Gerninger, og i actionmættede manga-billeder følger læseren de figurer, der ifølge de nytestamentlige kilder stod bag denne “metamorfose” – dannelsen af de første kristne menigheder i middelhavsområdet.

Reserver bogkassen:

Kontakt Jesper Mørk Mønsted, jemn@sonderborg.dk, 20372460