Fælles Camp-dag

Onsdag d.3.8. 2022 afholdes CAMP-dag for faglige- og undervisningsvejledere. D.4.8.2021 afholdte VidensBy Sønderborg CAMP-dag med fokus på Playful Learning, story-telling og litteraturundervisning, alt sammen temaer som hører ind under anvendelsesorienteret undervisning. Er du nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os gerne.

Hvornår er mit næste netværksmøde?

Du finder en samlet netværksoversigt her:

Tilbud på plakaten

Her kan du downloade en plakat med vores tilbud til dig som vejleder

Pludselig er nogle af mine tætte samarbejdspartnere også dansklærere fra andre skoler. Vi deler – giver og tager.

Lotte Sig Juelsgaard

Danskvejleder, Broager Skole

Dagsordener

Dagsordenerne sendes direkte til netværksdeltagerne 14 dage før mødet. Netværksdeltagerne er altid inviteret til at komme med punkter til dagsorden.

VidensBy Sønderborg er tovholder for følgende netværk:

 • AKT lærere
 • Danskvejledere
 • DSA koordinatorer
 • Global House – fokus på fremmedsprogstilegnelse, internationalisering samt nabosprogs undervisning.
 • House of Citizenship – fokus på kulturfagene
 • House of Creativity – fokus på praksismusiske fag
 • House of Health – fokus på madkundskab, idræt samt obligatoriske emner
 • House of Science – fokus på de naturfaglige fag
 • Matematikvejledere
 • Musiklærere
 • Tidlig Tysk

Birgitte Nielsen er ansvarlig for PLC-netværket og Hanne Nogel er ansvarlig for netværket for læsevejledere. PLC og læsevejledernes netværksdatoer fremgår i oversigten, som kan downloades via knappen øverst på denne side.

Netværksmøder

De faglige netværk har til formål at styrke de professionelle læringsfællesskaber på skolerne. Netværksdeltagerne forventes at lave en transfer af den viden og sparring de får på møderne til deres egne teams og egne kollegaer og på den måde understøtte udvikling af fag, didaktik og undervisningspraksis.

Netværksdeltagerne skal opleve møderne som værdifulde og meningsgivende, derfor inviterer VidensBy Sønderborg alle netværksdeltagerne til at sætte deres præg på dagsordener, indhold og form.