+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Netværksmøder

Camp-dagen for vejledere afholdes d. 29.8-2024 fra kl. 14.30-17.00

Pludselig er nogle af mine tætte samarbejdspartnere også dansklærere
fra andre skoler. Vi deler – giver og tager.

Lotte Sig Juelsgaard

Danskvejleder, Broager Skole

“Endnu engang tusinde tak for hjælpen, sparring og “sparket” til mig 😁. En god følelse jeg gik på weekend med”

Sabrina Holm Hostrup

Vejleder i House of Creativity, Nybøl Børneunivers, som tog imod sparring ift, strukturering og feedforward af en vejledningssamtale.

Hvornår er mit næste netværksmøde?

Netværksmøder

Der afholdes tre netværksmøder for dansk-, matematik-, læsevejledere, udviklingsvejledere og AKT/inklusionslærere/vejledere. Tidspunktet fastholdes fra kl. 14.30-17.00, dvs. der reduceres med et møde om året.

Det fælles netværksmøde, hvor alle vejledere og ledere mødes erstattes af et internt vejledermøde med ledelsen, hvor to personer fra VidensBy Sønderborg deltager.

Der afholdes to DSA netværksmøder og to tidlig tysk netværksmøder om året fra kl. 15.00-17.00.

Der vil for dansk-, matematik, – og udviklingsvejlederne på et ud af de tre netværksmøder samt camp-formiddagen indholdsmæssigt være fokus på at udfolde de forskellige elementer i Børne- og Undervisningsministeriets vejlederkort og vejledningstilgangene.