+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Pludselig er nogle af mine tætte samarbejdspartnere også dansklærere
fra andre skoler. Vi deler – giver og tager.

Lotte Sig Juelsgaard

Danskvejleder, Broager Skole

“Endnu engang tusinde tak for hjælpen, sparring og “sparket” til mig 😁. En god følelse jeg gik på weekend med”

Sabrina Holm Hostrup

Vejleder i House of Creativity, Nybøl Børneunivers, som tog imod sparring ift, strukturering og feedforward af en vejledningssamtale.

Hvornår er mit næste netværksmøde?

D.27. april er årets sidste netværksmøde for faglige vejledere. Dagsorden sendes ud 14 dage før mødet.

VidensBy Sønderborg er tovholder for følgende netværk:

Global House

fremmedsprogstilegnelse, internationalisering samt nabosprogs undervisning.
Danskvejledere
dansk som andetsprog
Tidlig Tysk

House of Citizenship

kulturfagene

Elevråd

House of Creativity

praksismusiske fag
musiklærere

House of Health

madkundskab, idræt samt obligatoriske emner
AKT lærere

Birgitte Nielsen er ansvarlig for PLC-netværket og Hanne Nogel er ansvarlig for netværket for læsevejledere. PLC og læsevejledernes netværksdatoer fremgår i oversigten, som kan downloades via knappen øverst på denne side.

Netværksmøder

De faglige netværk har til formål at styrke de professionelle læringsfællesskaber på skolerne. Netværksdeltagerne forventes at lave en transfer af den viden og sparring de får på møderne til deres egne teams og egne kollegaer og på den måde understøtte udvikling af fag, didaktik og undervisningspraksis.

Netværksdeltagerne skal opleve møderne som værdifulde og meningsgivende, derfor inviterer VidensBy Sønderborg alle netværksdeltagerne til at sætte deres præg på dagsordener, indhold og form.