Fælles Camp-dag

Onsdag d. 3.8.2022 afholdes CAMP-dag for faglige- og undervisningsvejledere. Vi skal alle være på IBC, Søndre Landevej 30 i Sønderborg.

Camp-dagen starter kl.9 og vi slutter kl.15. Når program for dagen er klar bliver det sendt direkte til camp-dag deltagerne.

Hvornår er mit næste netværksmøde?

Det første netværksmøde i skoleåret 22/23 er d.8.9. 

Vi ser frem til at se jer på CAMP-dagen d.3. august og på årets første netværksmøde torsdag d.8. september.

Dagsordener

Dagsordenerne sendes direkte til netværksdeltagerne 14 dage før mødet. Netværksdeltagerne er altid inviteret til at komme med punkter til dagsorden.

“Endnu engang tusinde tak for hjælpen, sparring og “sparket” til mig 😁. En god følelse jeg gik på weekend med”

Sabrina Holm Hostrup

Vejleder i House of Creativity, Nybøl Børneunivers, som tog imod sparring ift, strukturering og feedforward af en vejledningssamtale.

Pludselig er nogle af mine tætte samarbejdspartnere også dansklærere
fra andre skoler. Vi deler – giver og tager.

Lotte Sig Juelsgaard

Danskvejleder, Broager Skole

VidensBy Sønderborg er tovholder for følgende netværk:

 • Global House – fokus på fremmedsprogstilegnelse, internationalisering samt nabosprogs undervisning.
  – Danskvejledere
  – Koordinatorer for dansk som andetsprog
  – Tidlig Tysk
 • House of Citizenship – fokus på kulturfagene
 • House of Creativity – fokus på praksismusiske fag
  – Musiklærere
 • House of Health – fokus på madkundskab, idræt samt obligatoriske emner
  – AKT lærere
 • House of Science – fokus på de naturfaglige fag
  – Matematikvejledere

Birgitte Nielsen er ansvarlig for PLC-netværket og Hanne Nogel er ansvarlig for netværket for læsevejledere. PLC og læsevejledernes netværksdatoer fremgår i oversigten, som kan downloades via knappen øverst på denne side.

Netværksmøder

De faglige netværk har til formål at styrke de professionelle læringsfællesskaber på skolerne. Netværksdeltagerne forventes at lave en transfer af den viden og sparring de får på møderne til deres egne teams og egne kollegaer og på den måde understøtte udvikling af fag, didaktik og undervisningspraksis.

Netværksdeltagerne skal opleve møderne som værdifulde og meningsgivende, derfor inviterer VidensBy Sønderborg alle netværksdeltagerne til at sætte deres præg på dagsordener, indhold og form.