+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Unesco Learning City, Verdensmål og VidensBy Sønderborg

Hvad er UNESCO Sustainable Learning Cities?

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, og Learning Cities er dets internationale netværk af byer, kommuner og samfund, som gennem uddannelse og inddragelse af borgerne skal sikre bæredygtig udvikling og vækst. Arbejdet med bæredygtighed hænger tæt sammen med læring. I netværket er ”læring for alle” og ”livslang læring” centrale begreber, der bliver konkrete, når de udmønter sig i for eksempel læreplaner for børn i dagtilbud, en international og en grøn læseplan for elever i folkeskolerne, et bredt udvalg af erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, universitetsstudier, aftenskolekurser, tilbud om efteruddannelse, ungdomsskoler, frivillighedsinitiativer og meget andet.

Unesco, Verdensmål og VidensBy Sønderborg

VidensBy Sønderborg arbejder med at kvalificere de kommunale dagtilbud og folkeskolerne i Sønderborg Kommune. Verdensmål nummer fire: Kvalitets Uddannelse er udgangspunktet for alle tilbud, tiltag og initiativer. VidensBy Sønderborg målretter tilbud til både børn, elever og har også tilbud, som kun er henvendt til personaler.

Inspiration til at arbejde med Verdensmål i alle aldre og alle fagområder

Vi har samlet en bunke af gode ideer, fantastisk inspiration og lækkert materiale og det får du adgang til ved at

klikke her

Det glæder mig at se Sønderborg Kommune iklæde sig førertrøjen som den første danske kommune i dette globale netværk. Selv om vi er små, har vi rent faktisk noget at bidrage med, både hvad angår grøn bæredygtighed, medborgerskab og uddannelse.

Erik Lauritzen

Borgmester , Sønderborg Kommune

Elevinddragelse

Sønderborg Kommune er elevvenlig kommune. Det betyder, at vi samarbejder tæt med Danske Skoleelever om at skabe en bedre skoledag med mere indflydelse til eleverne. Et af tiltagende er oprettelsen af Sønderborg Fælles Elevråd. Her sidder formanden og næstformanden fra kommunens 17 folkeskoler og diskuterer, hvordan vi skaber den bedste folkeskole. Vi har endvidere en tradition for, at Sønderborg Fælles Elevråd forhandler og fordeler en Demokratimillion hvert år.

VidensBy Sønderborg deltager i internationale projekter såsom 2Imprezs og Culpeer4Change, der begge giver børn og elever mulighed for at reflektere over FN’s verdensmål og komme med løsningsforslag til verdensmålsrelaterede problemstillinger.

Læs mere om hvad VidensBy Sønderborg gør

I VidensBy Sønderborg arbejder vi for at øge elevinddragelsen i Sønderborg Kommune. Målet er dels inddragelsen i sig selv, hvor børn og unge oplever at komme til orde og får mulighed for at få indflydelse på beslutninger, der vedrører deres eget liv, dels et middel til at opnå større motivation og lærelyst børn og unge.

I vores læringstilbud fokuserer vi på, at der arbejdes med virkelighedsnære problemstillinger, og at eleverne får mulighed for at være innovative og skabende.

VidensBy Sønderborg har desuden udviklet et planlægnings- og refleksionsværktøj til dagtilbud, hvor børneperspektivet sikres i pædagogernes planlægnings- og evalueringsarbejde.

Vil I gerne have mere fokus på elevinddragelse, så kontakt os endelig. Sammen kan vi tage en drøftelse af, hvordan I kan udvikle børne- og ungeinddragelsen på jeres skole eller institution.

Kontakt Jesper Mørk Mønsted her