VidensBy Sønderborg

VidensBy Sønderborg bringer viden og kompetencer i spil i samarbejder med ledelser og pædagogisk personale i kommunale dagtilbud og folkeskoler.

Vi glæder os over at du kigger ind forbi vores hjemmeside, hvor du forhåbentlig bliver klogere på det vi tilbyder. Mangler der noget, så tøv ikke med at kontakte os.

Maj Britt Andreasen

Leder, VidensBy Sønderborg

Indsatsområder i VidensBy Sønderborg

skoleåret 2021-2022

VidensBy Sønderborg er et lærings- og kompetencecenter, der arbejder
for og sammen med kommunale dagtilbud og folkeskolerne i Sønderborg Kommune.

Vi bidrager til samarbejdet med det omgivende samfund. Vi koordinerer
og udvikler læringsforløb for børn og unge i samarbejde med bl.a. idrætsforeninger, kulturinstitutioner, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Dagtilbud og VidensBy Sønderborg samarbejder omkring kompetenceudvikling af medarbejdere og står til rådighed når der bl.a.
ønskes facilitering af forandringsprocesser fx i forbindelse med etablering af profilbørnehaver eller i forbindelse med arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Vores mål er at bidrage til videndeling på tværs af de 17 folkeskoler og de kommunale dagtilbud. Det gør vi bl.a. ved at initiere forskellige netværksmøder, hvor det pædagogiske personale og vejledere mødes og videndeler og lærer af hinandens erfaringer. På netværksmøderne for folkeskolerne får netværksdeltagerne mulighed for at sparre på tværs af skolerne og henter ny viden omkring deres fag, generel didaktik og pædagogik, som de bringer med tilbage på egne skoler og sætter i spil.

VidensBy Sønderborg arbejder med at implementere anbefalinger i Sønderborg Kommunes Helhedsplan, som berører dagtilbud og folkeskoler. Det gør vi bl.a gennem kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger og vi står til rådighed med faglig sparring i teams og fagudvalg.