+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Bevægelse på tværs

”Partnerskaber i bevægelse”

 

Skal vi partne op?

Send gerne en forespørgsel via kontaktformularen

Bevægelse er en vigtig del af vores hverdag og særligt i skolen er det vigtigt at vi har fokus på at børn og unge får bevæget sig. I VidensBy Sønderborg har vi løbende fokus på at klæde det pædagogiske personale på, til at tænke bevægelse ind i løbet af skoledagen, både med bevægelse i fagene, frikvartererne og aktiv transport til og fra skole.

Vi har bl.a. igennem en handleplan for øget bevægelse fået kortlagt skolernes fysiske rum, både ude og inde, for herefter at inspirere til miljøer der kan fremme bevægelsen.

Vidensby Sønderborg har initieret et samrbejde mellem idrætsforeningerne og skolerne står til rådighed for folkeskolerne og de kommunale dagtilbud og bidrager gerne til at gøre børn og elever intereserede i at deltage i fritidsidrætten. På den baggrund er der oprettet en pulje, som idrætsforeningerne kan søge penge fra, til at indgå i åbne skole-samarbejder med fokus på at introducere forskellige idrætsgrene i idrætstimerne.

Vi inviterer dig til at kontakte Pia Feldsted v/VidensBy Sønderborg for at søge rådgivning og sparring om, hvordan du som pædagogisk personale eller din institution / skole som helhed kan øge fokus på bevægelse.

12 + 5 =