+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Anvendelsesorienteret- og praksisnær undervisning

I Sønderborg Kommune er det politisk besluttet, at alle skoler skal arbejde med anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning (APU). Formålet er at skabe flere læringsveje for eleverne.

APU er en undervisning, der styrker elevernes motivation og trivsel, bevarer elevernes nysgerrighed og styrker fremtidens kompetencer. At undervisningen skal give værdi, så eleverne oplever, at den teoretiske undervisning kan omsættes til praksis, så teorien bliver meningsgivende og dermed er en motiverende faktor for alle elever.

”Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv er undervisning, der forbinder fagene med elevernes interesser, erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale omverden og den globale store omverden” (kilde: VIA slutrapport).

 

I Virksomhedsenheden i Sønderborg Kommune er der ansat en konsulent, Anders Eriksen, som arbejder med at udvikle og kvalificere APU på alle folkeskolerne. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra DLF, pædagogisk personale og skoleledelser. Styregruppen arbejder ud fra det fælles begreb anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning også kaldet APU, samt at der er ikke én løsning som passer for alle skoler, men hver skole skal finde sin egen vej til mere APU.

APU har tråde ind i alle didaktiske metoder. Dvs. der ikke kun er én didaktisk vej til at opnå mere anvendelsesorienteret og praksisnære undervisning.

Dette gør det sværere at lave et fælles afsæt da det ikke er en specifik didaktisk metode der skal igangsættes. Dog er den helt store fordel at alle folkeskoler og alle lærere kan udvikle sig inden for APU, da det handler om tilgang til undervisning ligegyldigt om der undervises ved tavlen, udeskole, via LEAPS eller en hel anden undervisningsmetode.

VidensBy Sønderborg og Virksomhedsenheden arbejder målrettet for at øge interessen for og brugen af APU. Det sker blandt ved at alle tilbud til lærere og elever er kvalificeret med øje for APU. Vil du gerne vide mere, have hjælp eller samarbejde om APU så kontakt os meget gerne.