Projektmesterskabet 2.0 - Fokus på læring

Udgangspunktet er elevernes arbejde med projekt-/problembaserede læringsforløb

 

Tilmelding åbner snart

Tid og sted:  Uge 5, 2023 – afvikling sker jævnfør nedenstående tidslinje: På egen skole, online og på Alsion, Syddansk Universitet

Send gerne en forespørgsel via kontaktformularen nedenfor.

Indhold:

Udgangspunktet er elevernes arbejde med projekt-/problembaserede læringsforløb. Det er oplagt at eleverne deltager med den almindelige projektopgaver. Men det kan give god mening at deltage med andre projektforløb.

Tidslinje:

Projektmesterskabet 23 afvikles i ny form. Sker deltagelsen med projektopgaven, kunne afviklingen ske sådan:

  • Uge 32/40: Deltagerne tilmelder sig. Tilbud om sparring med lærerne om projektopgave afviklingen forud for projektugen.
  • Uge 44/50: Opstart på projektforløbet. Tilbud om hjælp til afvikling med eleverne.
  • Uge 46/04: Eleverne arbejder med deres projekter. Tilbud om online sparring og feedback fra en ekstern faglig/procesfaglig ekspert.
  • Uge 50 den 19.12. i Alsion. Tilbud om deltagelse i igangsættende aktivitet i fbm. ”Tek Expo” hos Syddansk Universitet.
  • Uge 5 de første 2 dage arbejder eleverne med deres projekt på egen skole.
  • Uge 5 – onsdag den 01.02.23. Tilbud om at elever deltager i en messe, hvor de har  mulighed for at præsentere deres projekter og få feed back for eksperter og andre elever. De gør dette i Alsion. De deltager i konkurrencen om at blive årets projektmester. Tilbud om efterfølgende at holde møde med deres lærere i lokale i Alsion.
  • Uge 5 de sidste 2 dage afvikles på egen skole. Eleverne gør deres opgave færdig og afleverer til deres lærere.
  • Uge 6 – 9: Fremlæggelser og vurdering på skolerne. Tilbud om sparring og hjælp. Helt til sidst laver alle deltagere en evaluering af proces og udbytte for at justere og forbedre Projektmesterskabet 24.

Økonomi: Gratis.

Målgruppe: Alle elever i en klasse/på en årgang eller grupper af elever fra 8. – 9. klassetrin. Andre efter aftale.

Kontakt og info: 

Jesper Mønsted, +45 2037 2460 / jemn@sonderborg.dk eller Michael Stender, medarbejder House of Science, mise@sonderborg.dk+45 2790 0121

Syddansk Universitets hjemmeside: 

http://www.sdu.dk/uddannelse/brobygning/tilbud/teknik_projektmesterskabet

9 + 10 =