STEM-didaktik og arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger