Talentudvikling

Nysgerrig?

Menneskesyn og undervisning af talentfulde elever 

Vi har med følgende modeller samlet forskning, teori, lovgivning og VidensBy Sønderborgs værdier ind i to samlende modeller for vores arbejde med talenter. Både talentarbejde i form af specielle tilbud og åben skoletilbud, der kan vække og styrke interessen for børnenes eget talent samt en udvikling af den almene undervisning frem mod et undervisningsklima, der understøtter alles interesser og formåen, så alle kan blive så dygtige, de kan.

Formålet med modellerne er at vise, at det, vi arbejder med i VidensBy Sønderborg, kan tale ind i Sønderborg Kommunes talentprofil. Det kan ske både ved, at vi gennem fx åben skole-tilbud understøtter, at børnene møder talenter, og at vi også med læringsforløb og kompetenceudvikling understøtter vejlederne og lærerne i udviklingen af en inkluderende undervisning, der møder børn og unge som talentfulde individer, der skal udvikles gennem begejstring, vedholdenhed og kreativitet. 

Model:

Model: