+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Talentudvikling

VidensBy Sønderborg/ (Sønderborg Kommune) har fokus på at

 • Alle elever skal kunne inkluderes i den almene undervisning.
 • Alle elever skal kunne være deltagende i den almene undervisning.
 • Alle elever skal blive så dygtige som muligt både fagligt, socialt og personligt
 • Alle elever skal trives i klassens social og faglige liv
 • Alle elever skal kunne yde deres bedste fagligt, socialt og personligt.

Dette gælder også de meget talentfulde og højt begavet

Derfor giver vi oplæg om:

 • Hvad er talent og høj begavelse?
 • Hvordan kan man spotte talent og høj begavelse?

Eller workshop om omkring ABC-model, som er en metode til at differentierer forløb og konkrete opgaver.

Vi kommer også ud til forskellige typer af vejledning:

 • Samtale med team eller lærer.
 • Observation af elev eller klasse
 • Aktionslæringsforløb af kortere eller længere varighed med team eller lærer.
 • Udarbejdelse af talentindsats på skolen

For nærmere info kontakt kommunens talentvejleder: chdu@sonderborg.dk

Klik på knappen herunder

og hent handleplan for særligt talentfulde