Varm op til Touren

Mens vi venter på Touren

Tour de France for folkeskoler

Tour de France i Danmark og ikke mindst i Sønderborg er en stor begivenhed.  Vi vil gerne bruge denne begivenhed til sætte fokus på Touren og cykling generelt. På denne side har vi samlet forskellige forløb og aktiviteter, som I kan gøre brug af, for at varme op til Tour de France den 3. juli.

Idræt og bevægelse - indskoling/SFO

Cykelleg

INSPIRATIONSMATERIALE

Mere info
Sikre cyklister starter med cykelleg

“Et barn, der er optaget af at holde balancen og holde fødderne på pedalerne, er ikke klar til at blive sluppet ud i trafikken, hvor det skal kunne koncentrere sig om, hvad der sker omkring det.”

Men kan man først fange sæbebobler og lave ringridning på cyklen, har man overskud til at holde øje med de andre trafikanter. Med cykelleg træner barnet balance, afstands- og fartbedømmelse, rum- og retningssans og forskellige manøvrer på cyklen – uden at opdage det, fordi det er ren leg.” (Cyklistforbundet)

Download legehæftet her 20_cykellege eller på

https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/til-skoler-og-institutioner/cykelleg/

Legebeskrivelserne er tænkt som inspiration. Vi anbefaler, at du som legeleder overvejer hvilke lege, der fungerer bedst for jeres børn med de fysiske rammer og rekvisitter, som I har til rådighed. Måske kan du også blive inspireret til at opfinde jeres egne varianter eller helt nye lege!

Bevægelse - alle

Tour de Ringridning

FORLØB ER AFSLUTTET

Mere info

FORMÅL

Vi bygger bro mellem Tour de France og vores lokale traditioner for cykelringridning med Tour de ringridningsevents i uge 18-20, 2022.

INDHOLD

I inviteres hermed til at være en del af det store lokale cykelfællesskab ”Tour de Ringridning”. Formålet er få cykelfesten helt tæt på brugere af vores institutioner op til Tour de France, og dermed styrke fællesskaber og fremme cykel- og bevægelsesglæde.

Rigtig mange af jer var i 2021 en del af Royal Sideruns; enten med eget arrangement eller ved at I gik sammen på tværs i et lokalområde. Mange af jer har meldt tilbage, at I er klar igen i forbindelse med fejringen og optakten til Tour de France.

Udgangspunktet er, at rammerne er givet og I udfylder dem. Så tag fat i hinanden på kryds og tværs og bliv en del af det store cykelfællesskab.

HVAD OG HVORDAN

Ved tilmelding får I mulighed for at booke eventpakker med cykelringridningsgalger, lanser og pynt til jeres lokale event. Derudover får I flag og medaljer til alle deltagere. Lad deltagerne få flagene med hjem, så de kan vinke til ”touren” når den kommer forbi den 3. juli.

TILMELDING

Udvælg en kontaktperson, som sender dato for arrangement og forventede antal deltagere til Signe  Gronwald Petersen på mail sipe@sonderborg.dk  senest den 1. februar.

I står selv for at finde en passende placering. Det kan være en aflukket parkeringsplads, skolegård, et grønt område. Såfremt I ønsker en placering uden for egen matrikel, skal I være opmærksomme på at søge tilladelse via netforvaltningen.

I står selv for evt. forplejning og øvrige aktiviteter på dagen.

HVOR OG HVORNÅR

I kan byde ind på hverdage i de tre første uger af maj 2022. (Uge 18-20)

I bestemmer selv det konkrete tidsrum på dagen.

Eventpakker vil blive leveret til jer senest dagen før jeres arrangement.

 

Håndværk & Design - 3. klasse

Mens vi venter på touren

LUKKET FOR TILMELDINGER

Mere info

FORMÅL

Eleverne:

 • lærer at lave et færdigt produkt ud fra fælles idéer og tanker
 • introduceres for brainstorm og skitsearbejde
 • skal tænke kreativt, entreprenant og løsningsorienteret
 • skal bruge hænderne og praktiske værktøjer
 • får kendskab til forskellige materialer

INDHOLD

Sønderborg er målby for tredje etape af Tour de France 2022. ”Mens vi venter på Tour de France” inviterer vi 3. klasser til at skabe tænksomme bænke til byrummet op mod Tour de France d. 3. juli.

Vi stiller bænke til rådighed.

Undervisningsmateriale sendes til tilmeldte deltagere.

OBS. Begrænset antal deltagere.

UNDERVISERE

Egen lærer i Håndværk & Design

PLACERING

På egen skole / byrummet

TILMELDING

Suzanne Jagd på mail til: sujd@sonderborg.dk

Færdsel og idræt - alle

Lån en cykelbane

BOOKING NØDVENDIG

Mere info

Cykelbanen kan bruges i idrætstimerne til at styrke elevernes cykelevner. Ligeledes vil cykelbanen være en god fysisk aktivitet til en trafik- eller bevægelsestemadag.

Kommunen har 2 cykelbaner I kan booke enkeltvis for 4 uger af gangen.

Cykelbanen består af letvægtsdele, der forholdsvis nemt samles til i alt ti øvelser. Den kan stilles op ude og inde og kræver minimum 10×20 meter. Afsæt 15-20 minutter til at sætte banen op, lad eleverne hjælpe til.

Banen er udviklet, så den passer til børn i alderen 10-12 år. Men også større børn, der ikke har så meget erfaring med at cykle, kan have glæde af den.

Hent Opstillings- og brugsvejledning

PLACERING

Banen bliver leveret til skolen.

Submit

Tværfagligt - 4.-6. klassetrin

Skoletour

ONLINE MATERIALE

Mere info

FORMÅL

Vi ønsker med skoletour.dk at invitere Sønderborgs skoler til at blive en del af den danske Tour de France-fest, når starten går i sommeren 2022.

INDHOLD

 skoletour.dk kan I finde masser af aktiviteter og opgaver, der giver rig mulighed for at arbejde fagligt med cykling, cykelløb og ikke mindst Tour de France.

Opgaver og aktiviteter retter sig primært mod undervisningsforløb i 4.-.6 klasse og kan anvendes som inspiration til temauger, tværfaglige forløb eller alene i et enkelt fag. Forløbet kan variere fra få lektioner til flere uger.

Opgaver og aktiviteter lægger op til, at eleverne kan arbejde projektorienteret og benytte arbejdsmetoder fra mange forskellige fagområder.

Der kan arbejdes med skoletour.dk på alle tidspunkter af skoleåret, men det er oplagt, at fokus er på perioden lige op til løbet, altså i maj og juni 2022.

Magasinet udkommer i en trykt udgave i august 2021 og omdeles til skoler i de tretten danske kommuner, der er en del af Tour de France-ruten i Danmark, herunder Sønderborg. 

PLACERING

https://letourcph.dk/skoletour

SPØRGSMÅL

Pia Feldstedt på mail til: pife@sonderborg.dk

 

Billedkunst - dansk

Fotoforløb – Tour de France ruten i Sønderborg

LUKKET FOR TILMELDINGER

Mere info

FORMÅL

 • At spore eleverne ind på temaet “byens sjæl”
 • At eleverne reflekterer over egne oplevelser med byens/lokalområdets sjæl
 • At klæde eleverne på til at tage det gode billede
 • At give eleverne viden om det digitale foto
 • At opmuntre eleverne til at undersøge og eksperimentere med digitale teknikker

INDHOLD

I ventetiden op til Tour de France inviteres udskolingselever med afsæt i Dansk Arkitektur Centers undervisningsmateriale Fang din by til at tage billeder af stemninger og områdets helt unikke sjæl på Tour de France ruten gennem Sønderborg Kommune. 

Forløbet afsluttes med en fælles udstilling i Det Røde Palæ på Augustiana Kunstpark & Kunsthal.

Elevernes fotografier vil også være Sønderborg Kommunes bidrag til Dansk Arkitektur Centers landsdækkende fotokonkurrence Fang din by, der løber fra 24. februar til 24. april. Vinderne af Fang din by bliver udstillet i Sønderborg i hele august måned.

Læs mere om Fang din by her: https://dac.dk/udstillinger/fang-din-by-2022/

Find undervisningsmaterialet til Fang din by-fotokonkurrence her: https://dac.dk/fang-din-by-skolekonkurrence/

OBS. Eleverne skal have adgang til telefon med kamera eller et digitalt kamera.

Tilmelding nødvendig af hensyn til udstillingen.

UNDERVISERE

Billedkunst, dansk

PLACERING

På egen skole / byrummet

TILMELDING 

Suzanne Jagd på mail til: sujd@sonderborg.dk

 

Cykelkampagne 0.-6. klassetrin

Giv dit barn lov

FORLØB ER AFSLUTTET

Mere info

FORMÅL

At få flere børn til at vælge aktiv transport til og fra skole og i fritiden.

INDHOLD

Mens vi tæller ned til Tour de France i Sønderborg, giver vi den ekstra gas på cykelkampagnen, der løber fra 2. – 16. maj 2022 og er et gratis tilbud til alle Sønderborg Kommunes skoler.

OM CYKELKAMPAGNEN

I maj måned plejer Sønderborg Kommunes cykelkampagne `Giv dit barn lov` at køre af stablen. Kampagnen skal få forældre og børn til at droppe bilen og vælge cyklen, da der er mange fordele forbundet med cykling:

 • Det øger børns koncentrationsevne
 • Det forbedrer børns kondition
 • Det styrker børns motorik og balance
 • Det skaber mindre kaos i trafikken om morgenen ved skolerne
 • Det belaster miljøet mindre, og er det grønneste transportmiddel

Der er med andre ord mange gode grunde til at vælge cyklen og springe bilen over. I en i forvejen travl hverdag kan det være svært at finde tid og tålmodighed til at cykle med ungerne og samtidig tage sig af trafiklære. Men det lønner sig på både den korte og lange bane. Så lad cykelturen til skolen blive en af de gode vaner – om ikke hver dag så bare et par dage om ugen.

Kampagnen er for alle elever fra 0. kl. til og med 6. kl. Eleverne får inden kampagnen starter udleveret et postkort af skolen. I kampagneperioden får eleverne et stempel, når de møder ind på cykel. Der står personer fra skolen hver morgen og stempler. Hør på skolen, hvor de står klar med stemplerne. Den sidste morgen kommer vi fra `På cykel i Sønderborg´ og modtager alle kortene. Her vil de elever, der har minimum 5 stempler, få en lille gave. Den skole med flest cykeldage vinder en fælles præmie.

TIDLIGERE VINDERE

 • Vinder 2021: Huholt Skole og Oksbøl Friskole
 • Vinder 2020: Aflyst pga. corona
 • Vinder 2019: Rinkenæs Skole og Lysabild Skole
 • Vinder 2018: Rinkenæs Skole

TILMELDING

Pia Feldtstedt på mail til: pife@sonderborg.dk

 Deadline for tilmelding er 1. februar 2022

Mens vi venter på Touren

Tour de France for dagtilbud

Tour de France i Danmark og ikke mindst i Sønderborg er en stor begivenhed.  Vi vil gerne bruge denne begivenhed til sætte fokus på Touren og cykling generelt. På denne side har vi samlet forskellige forløb og aktiviteter, som I kan gøre brug af, for at varme op til Tour de France den 3. juli.

Bevægelse

Tour de Ringridning

TILMELDING NØDVENDIG

Mere info

FORMÅL

Vi bygger bro mellem Tour de France og vores lokale traditioner for cykelringridning med Tour de ringridningsevents i uge 18-20, 2022.

INDHOLD

I inviteres hermed til at være en del af det store lokale cykelfællesskab ”Tour de Ringridning”. Formålet er få cykelfesten helt tæt på brugere af vores institutioner op til Tour de France, og dermed styrke fællesskaber og fremme cykel- og bevægelsesglæde.

Rigtig mange af jer var i 2021 en del af Royal Sideruns; enten med eget arrangement eller ved at I gik sammen på tværs i et lokalområde. Mange af jer har meldt tilbage, at I er klar igen i forbindelse med fejringen og optakten til Tour de France.

Udgangspunktet er, at rammerne er givet og I udfylder dem. Så tag fat i hinanden på kryds og tværs og bliv en del af det store cykelfællesskab.

HVAD OG HVORDAN

Ved tilmelding får I mulighed for at booke eventpakker med cykelringridningsgalger, lanser og pynt til jeres lokale event. Derudover får I flag og medaljer til alle deltagere. Lad deltagerne få flagene med hjem, så de kan vinke til ”touren” når den kommer forbi den 3. juli.

TILMELDING

Udvælg en kontaktperson, som sender dato for arrangement og forventede antal deltagere til Signe Gronwald Petersen på mail sipe@sonderborg.dk senest den 1. februar.

I står selv for at finde en passende placering. Det kan være en aflukket parkeringsplads, skolegård, et grønt område. Såfremt I ønsker en placering uden for egen matrikel, skal I være opmærksomme på at søge tilladelse via netforvaltningen.

I står selv for evt. forplejning og øvrige aktiviteter på dagen.

HVOR OG HVORNÅR

I kan byde ind på hverdage i de tre første uger af maj 2022. (Uge 18-20)

I bestemmer selv det konkrete tidsrum på dagen.

Eventpakker vil blive leveret til jer senest dagen før jeres arrangement.

Bevægelse

Cykelleg

MULIGHED FOR KURSUS

Mere info
Sikre cyklister starter med cykelleg

“Et barn, der er optaget af at holde balancen og holde fødderne på pedalerne, er ikke klar til at blive sluppet ud i trafikken, hvor det skal kunne koncentrere sig om, hvad der sker omkring det.”

Men kan man først fange sæbebobler og lave ringridning på cyklen, har man overskud til at holde øje med de andre trafikanter. Med cykelleg træner barnet balance, afstands- og fartbedømmelse, rum- og retningssans og forskellige manøvrer på cyklen – uden at opdage det, fordi det er ren leg.” (Cyklistforbundet)

Download legehæftet her 20_cykellege eller på

https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/til-skoler-og-institutioner/cykelleg/

Legebeskrivelserne er tænkt som inspiration. Vi anbefaler, at du som legeleder overvejer hvilke lege, der fungerer bedst for jeres børn med de fysiske rammer og rekvisitter, som I har til rådighed. Måske kan du også blive inspireret til at opfinde jeres egne varianter eller helt nye lege!

KURSUS

Formålet med kurset i cykelleg er at introducere lærere og pædagoger til at kickstarte cykelglæden og hjælpe børn til at blive glade og sikre børnecyklister.

Cykellegekorpset afholder et éndagskurser i cykelleg, hvor fagpersoner som for eksempel pædagoger i børnehaver og SFO’er samt lærere i indskolingen og på mellemtrinet klædes på til at bruge cykelleg i egne institutioner og skoler.

Kurset er en blanding af teori og praktiske cykellegeaktiviteter, og deltagerne får både mulighed for at prøve legen på egen krop.

Tilmeld dig her: https://vidensby.com/Laeringstilbud/cykelleg/

SPØRGSMÅL

Kontakt gerne Pia Feldstedt – pife@sonderborg.dk – 21 59 80 77

Kultur, æstetik og fællesskab

Verdensmål 12 – for dagtilbud

TILMELDING NØDVENDIG

Mere info

Verdensmål 12 – for dagtilbud

Taler i verdensmål eller vil I gerne lære det?

Oplevelse med verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. Fra valgplakater, legetøj og malingrester til plakatfortælling i byrummet, hvor dagtilbudsbørn sætter spor til BørneTour* 2022. Workshoppen afholdes af VidensBy Sønderborg og Biblioteket Sønderborg. Tag madpakken med!

Workshop på Biblioteket Sønderborg d. 8.2.22 og 16.3.22 fra kl. 8-12.
Verdensmålet leges ind, og der gives inspiration til videre leg i institutionen.

For yderligere info og tilmelding kontakt: kaje@sonderborg.dk

 *BørneTour er et børnecykelløb for nybegyndere i alderen 3-15 år BørneTour afvikles over hele landet op til Tour de France Grand Depart i Danmark i 2022. Der køres i fire aldersklasser: 3-4 år – 5-7 år – 8-10 år og 11-15 år. 3-4 årige kan stille til start på løbecykel, hvor forældre må følge med rundt på ruten

Cykelkampagne

Vi kan cykle!

TILMELDING NØDVENDIG

Mere info

FORMÅL

At børnene blive cykelsikre, da det er første skridt på vejen mod at blive cykelglad og trafiksikker børnecyklist.

INDHOLD

I børnehavekampagnen Vi kan cykle!  der kører fra 1.-31. maj, leger børn sig til at blive sikre på cyklen.

Vi kan cykle! er bygget op omkring Cyklistforbundets koncept Cykelleg, der er udviklet af erfarne bevægelsespædagoger og målrettet institutioner.

I får spændende materialer og inspiration, der er lige til at gå til, så I kommer godt i gang med at lege cykellege hos jer.

Når børnene leger cykellege, er alle sanser i brug, for børnene skal forholde sig til hinanden og samarbejde, mens de kører rundt imellem hinanden på cykel. Det giver selvtillid og selvværd, når barnet oplever, hvordan det gradvist bliver bedre til at mestre cyklen og løse opgaverne. Det betyder, at I kan bruge cykelleg og Vi kan cykle! til at arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer og styrke en række forskellige personlige, sociale og kognitive kompetencer hos børnene.

TILMELDING

Tilmelding er åben på: Vær med i Vi kan cykle! (cyklistforbundet.dk)

MATERIALER

Materialer til kampagnen kan downloades her: Materialer til Vi kan cykle! (cyklistforbundet.dk)

SPØRGSMÅL

Pia Feldtstedt på mail til: pife@sonderborg.dk

 

Kultur og natur

MiniWood

INVITATION TIL WOODSCULPTURE

Mere info

I uge 25 flyver spånerne på havnen for tiende gang, når Sønderborg Kommune og Uwe Wolffs Fond atter henter billedhuggere fra alle verdenshjørner til Sønderborg. Temaet for årets WoodSculpture er Tour de France. Og vi inviterer dagtilbud og børneuniverser til at være med hele ugen!

Beskrivelse af arrangementet
Woodsculpture er et fantastisk arrangement som samler flere af verdens dygtigste billedhuggere.
Det er ganske enkelt en festlig og berigende oplevelse at se, hvordan disse mennesker arbejder med træ. Børnene vil få en æstetisk oplevelse af kunsten at arbejde med træ, og selv få kendskab til at udtrykke sig gennem denne kunstform, når de prøver kræfter med træet i MiniWood Workshoppen.
MiniWood udbydes af Naturvejlederne i Sønderborg og VidensBy Sønderborg.

Indhold
Rundvisning på slotskajen blandt de arbejdende træskulptører, mulighed for at spise medbragt madpakke i de spændende omgivelser ved Woodsculpture på kajen ved Sønderborg Slot samt 1,5 times arbejde for børnene med at skabe deres egen træskulptur i MiniWood workshoppen.
Skulpturerne vil blive udstillet i teltet, så alle gæster kan se dem, og når festivalen er slut, kommer jeres skulpturer ud til børnehaverne. Der vil typisk blive skabt 1 til 2 figurer pr. arbejdende hold.

Antal
Der kan maksimalt være 25 førskolebørn ifølge med pædagoger pr. hold.
Kommer der 2 institutioner med 12 børn hver, er det også en mulighed.

Uge 25: Mandag-fredag – dagens 1. hold
Rundvisning 09.00-09.30
Workshop 09.30-11.00
Frokost 11.00-11.30

Uge 25: Mandag-fredag – dagens 2. hold
Rundvisning 10.30-11.00
Frokost 11.00-11.30
Workshop 11.30-13.00

TILMELDING

Suzanne Jagd på mail til: sujd@sonderborg.dk

Krop, sanser og bevægelse

Motorik trailer

RESERVATION NØDVENDIG

Mere info

Motorik trailer

Kommunen har fem forskellige trailere med udstyr til idræt og bevægelse. Den ene af de trailere er forbeholdt dagtilbud. Den indeholder redskaber til motorik. I har mulighed for at booke den i en periode af ca. 4 skoleuger.

Indholdet i traileren kan ses her:

Motorik 

PLACERING

Traileren bliver leveret til institutionen på en aftalt plads inden jeres periode starter. Den bliver afhentet igen torsdag i den sidste uge I har den, og det er derfor vigtigt at den er klar til afhentning onsdag eftermiddag. Trailerne er låst med kodelås og koden får I ved henvendelse til Pia Feldsted i VidensBy Sønderborg. Hver institution kan kun booke hver traileren i én periode pr. skoleår.

Bookingen skal ske senest 4 uger inden I skal bruge traileren.

SPØRGSMÅL

Ved spørgsmål til trailerne kan I henvende jer til  vejleder ved VidensBy Sønderborg Pia Feldstedt, pife@sonderborg.dk, 21598077

Submit