Formål: Målet er at få viden og praksisindblik i en faglig problemstilling, som udvikler din undervisning, med afsæt i en […]

Formål VidensBy Sønderborg samarbejder med Augustiana, da det giver vores børn og elever en mulighed for at møde samtidskunsten på […]

FORMÅL På dette kursus sætter vi fokus på digital billedbehandling, som et led i at opøve elevernes kompetencer i at […]

FORMÅL Formålet med kurset i cykelleg er at introducere lærere og pædagoger til at kickstarte cykelglæden og hjælpe børn til […]

FORMÅL Formålet med eftermiddagen er at udveksle erfaringer og inspirere hinanden til arbejdet med elevrådene i Sønderborg. INDHOLD Vi vil […]